Onze Familie
 Sytema Genealogie

(Levens)Verhalen

» Allemaal zien     1 2 3 Volgende»     » Dia voorstellingGenealogie van het Geslacht SYT(T)EMA uit Grou,

geschreven door  Ir.  K.Terpstra, Veenwouden 1992.

 

De Naam SYTEMA.

De naam Sytema komt voor 1811 in ons geslacht niet voor. In het algemeen waren familienamen op het platte land voor 1811 een zeldzaamheid.

In 1749 had maar 17,4 %  van de Friese families een achternaam. In Leeuwarden waren de meeste mensen met een achternaam .n.l. 61,8 %, in de andere steden 21,9 % , echter op het platte land maar 7,5% . In 1811 werd bij Franse Wet bepaald dat een ieder een achternaam diende te voeren.

De gebroeders Jisk-Sytsesz en Auke-Sytsesz, zonen van Sytse Nammensz teWarten, kozen voor de naam SYTEMA. Zij woonden beide op een boerderij

Sytema ” op Syteburen.
» Allemaal zien     1 2 3 Volgende»     » Dia voorstelling