Boerenfamilies
Hendrik Hendriksz  gehuwd met Sytske Abesdr op 1 april 1709; zij hebben geboerd op Pleats nr. 57 “Sytema”, groot 50 pondematen, van 1728 tot en met 1748.


Hun zoon Jelle-Hendriksz gehuwd met Ybeltje Sytsesdr Wijma, hebben geboerd op Pleats nr. 57   `Sytema` , groot 50 pondematen, van 1758 tot en met 1788.


Dochter van Jelle en Ybeltje, was Ybeltje Jellesdr , zij huwde 17 april 1791 met Auke Sytsesz Sytema.


Auke Sytses Sytema heeft eerst geboerd op Pleats nr. 61 `Clein Tjallinga` , groot 65 pondematen , van 1768 tot en met 1788.

Na zijn huwelijk hebben zij geboerd op Pleats nr. 57 `Sytema`, groot 50 pondematen, van 1798 tot en met 1828.


Sytse Nammensz, ( pake van Sytse en Auke Sytema)  was boer op Pleats nr. 63 `Clein Jetsma`, groot 68 pondematen, in 1748.


Pieter Tjeerdsz Deelstra, was boer op Pleats nr. 63 `Clein Jetsma`, groot 68 pondematen, van 1758 tot en met 1788.


Tjeerd Pietersz Deelstra was gehuwd met Antje Jiskesdr Roorda en hun dochter Nieske

 huwde met Sytse Yskesz Sytema.

Deze Tjeerd boerde op Pleats nr. 21 `Alingawier`, groot70 pondematen van 1788 tot en met 1818


Sytse Yskesz Sytema, boerde  op Pleats nr. 26 `Buurfenne`, groot 50 pondematenvan 1798 tot en met 1828.Sybe Aukesz Blijstra, boerde op Pleats nr. 60 `Groot Blijema`, groot 100 pondematen, van 1768 tot en met 1798.

Zijn zoon Auke Sybesz Blijstra, boerde op Pleats nr. 60 `Groot Blijema`, groot 100 pondematen, van 1818 tot en met 1850


Dochter van Sybe Aukesz Blijstra en Berber Jellesdr Postma, te weten Trijntje Sybesdr. Blijstra huwt met Ysk Sytsesz Sytema op 17 augustus 1788.

Dit paar boerde op Pleats nr. 58 `Sytema`, groot 68 pondematen, van 1798 tot en met 1828.

Tevens op Pleats nr. 61 `Clein Tjallinga`, van 1798 tot en met 1828.Gooitzen Harmensz Harmensma gehuwd met Antje Yskesdr Sytema, boerden op Pleats nr. 64 “Binnema”, groot 80 pondematen, van 1818 tot en met 1850.


Jan Hendriksz Westra gehuwd met Antje Aukesdr Sytema, boerden op Pleats nr. 68 “Eekema”, groot 60 pondematen van 1838 tot en met 1850.

En ook nog op Pleats nr. 69 “Meerfinne”, groot 70 pondematen in 1850