Onze Familie
 Sytema Genealogie

Aantekeningen


Treffers 51 t/m 100 van 1,704

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Age Buma was "Heelmeester" en Burgemeester te Hindeloopen.
En hij was lid Tweede Kamer der Staten Generaal. 
BUMA, Age Ruurdsz. (I17765)
 
52 Age Hoeges boer te Oosterzee, 1749 gezin: 4 pers. boven 12 j, 3 pers.onder 12 j. aanslag 44 gld.15 st. HOEGESZ., Age (I4968)
 
53 Age Jansz. was "Boer" te Wirdum. DIJKSTRA, Age Jansz. (I9364)
 
54 Age Jellesz. Bouma was landbouwer te Ysbrechtum BOUMA, Age Jellesz. (I17501)
 
55 Age Ruurdsz. Buma,was een Nederlands politicus.
Buma was een Liberaal Tweede Kamerlid, medestander van Kappeyne en Tak van Poortvliet. Hij werd als afgevaardigde voor het district Sneek gekozen. Buma was voorzitter van de Zuiderzeevereniging en een van de voornaamste pleitbezorgers van inpoldering van de Zuiderzee.
Hij diende daarvoor een initiatiefvoorstel in, dat echter geen wet werd.
( Overgenomen uit Wikipedia) 
BUMA, Age Ruurdsz. (I17769)
 
56 Age kreeg bij het huwelijk het "Consent" van zijn grootvader Albert Jansz. Hingst, hij was vaderloos. Gezin F6495
 
57 Age was "Timmerknecht". DIJKSTRA, Age Gerbensz. (I9349)
 
58 Akke bleef ongehuwd. MULDER, Akke Lyklesdr. (I18053)
 
59 Akke huwt Sjoerd-Joostesz., boer onder Wergea. BOONSTRA, Akke Hyltjesdr. (I8747)
 
60 Akke is gestorven bij de geboorte van Age. Anne en Akke hadden toen twee kinderen maar waren niet getrouwd.
Wel erkende Anne in de geboorteakten dat hij de vader was. 
DE VRIES, Akke Rindertsdr. (I8036)
 
61 Akke is overleden in "Groot Lankum" GGZ te Franeker VENEMA, Akke Jacobsdr. (I5973)
 
62 Albert Dirk Jetzesz Bouma was tandarts te Oestgeest. BOUMA, Albert Dirk Jetzesz. (I18407)
 
63 Albert Jansz. Ekker was molenaar. EKKER, Albert Jansz. (I17627)
 
64 Albert Jansz. Wadman was vleeshouwer. WADMAN, Albert Jansz. (I4629)
 
65 Albert was "Schipper". LANGHOUT, Albert Klazesz. (I19297)
 
66 Albert was een "Onecht Kind" van Grietje. Hij bleef ongehuwd. TILSTRA, Albert Grietjesz. (I14767)
 
67 Albertus is sporwegconducteur. PELDER, Albertus Jansz. (I7635)
 
68 Albertus was "Blikslager" te Leeuwarden. ADRIANI, Albertus (I12733)
 
69 Albertus was "Veerschipper". Op 15 Dec 1851 koopt Albertus van Klaas Fritzesz. de Vries, zeehandelaar, "Een schip "De Vier Gezusters" voor Fl.1200,00.
Op 24 Nov 1871 heeft Albertus een schuld van Fl.5000,00 bij Jan Foekens te Harlingen.
OP 27 Febr 1871 koopt Eeuwe Hendriksz. Stok, schipper, "Een Veer en Schip "De Jonge Jogchum" varend van Sneek op Grou, van Albertus voor Fl.1800,00. 
ZUIDEMA, Albertus Jogchumsz. (I9498)
 
70 Albertus was winkelier. FOLKERS, Albertus Reemtsz. (I6953)
 
71 Aldert en Gieltje kregen geen kinderen. VAN DEN BERG, Aldert Eizesz. (I7383)
 
72 Aldert was "Boer". VAN DEN BERG, Aldert Eizesz. (I7383)
 
73 Ale was "Timmerman". Op 4 Mei 1891 schenkt Ale Fl.5900,00 aan zijn dochter Gepke. DEELSTRA, Ale Jansz. (I11566)
 
74 Alexander Smit was "mosterdmolenaar". SMIT, Alexander Jacobsz. (I3065)
 
75 Alidus Roelofsz. van der Scheer was winkelier te Hommerts. VAN DER SCHEER, Alidus Roelofsz. (I6820)
 
76 Alle was "Mr. Koekebakker" te Dokkum. BEINTEMA, Alle Wesselsz. (I6858)
 
77 Als Sytse Nammensz Sytsema trouwt met Maaike staat er in de huwelijksakte als beroep "veehouder". Dat dit met de nodige scepsis moet worden gelezen blijkt wel uit de boeken van Ds. Stoppelaar.

Sietse en Maaike verhuisden naar de "Tonslachterij" een "Lyts spultsje"aan de Graft, niet ver van de Kruiswaters.
In 1903 zijn ze verhuist naar hun "paradijs"aan de Holstmar. 
SYTSMA, Sietze Nammensz. (I3717)
 
78 Als het kind wordt geregistreerd: staat er : Dopeling reeds verstorven". BORGER, Marij Lieuwesdr. (I20903)
 
79 Als hij wordt begraven, wordt hij als "onvermogend" beschouwd en valt hij onder " Armvoogdij". DE WOLF, Johan Fredriksz. (I4834)
 
80 Andries Gerbensz. was boer te Tytsjerk. In het Quotisatiecohier van 1749 Tytsjerkstradeel:
Andries Gerbensz. - gemeen boer, goed reuw en beslagh.
Aantal Volwas: 4 Aantal Kinderen: 4
Aanslag: 51:18:00 
GERBENSZ., Andries (I7129)
 
81 Andries Tjebbes te Oudehaske is 1749 een boer, sober in staat, met eengezin van vier personen boven de 12 jaar. Hij ondertekent (als AndersTebbes), met andere ingezetenen, op 10.12.1748 het floreencohier vanOudehaske (Floreencohier Haskerland 1748 p.69). TJEBBESZ., Andrys (I4980)
 
82 Andries Uylkes zie RAF r.a. HAS: O2,246 ,O4,27, K3.59v, 70v UILKESZ., Andrys (I4981)
 
83 Andries is overleden aan boord "Aurora" te Demerary. Vrijwel zeker aan boord van een schip van de West Insische Compagnie. Demerary was vroeger een Nederlandse Kolonie in Guyana. WESSELSZ., Andries (I12877)
 
84 Andries was "Gardenier". DIJKSTRA, Andries Eeltjesz. (I19906)
 
85 Andries was "Kuiper". ANDRINGA, Andries Sybrensz. (I9513)
 
86 Andries was "Timmerman" te Aldeboarn. WARINGA, Andries Namlesz. (I11882)
 
87 Andries was "Veenbaas" te Earnewald. RIENKSZ., Andries (I19152)
 
88 Andries was winkelier te Burgum. VAN DER VEEN, Andries Annesz. (I3835)
 
89 Andrys Folkerts sterft voor 1811 en heeft dus de familienaam van derMeer niet officieel aangenomen, maar deze werd wel door zijn kinderengebruikt. VAN DER MEER, Andrys Folkertsz. (I2191)
 
90 Ane bleef ongehuwd. BUWALDA VAN HAGA, Ane Arjensz. (I6186)
 
91 Anke is leerkracht basisonderwijs te Leeuwarden WARTENA, Anke Simonsdr. (I4086)
 
92 Anna was "Kloosterlinge". VAN DER HORST, Anna Catharina Gerritsdr. (I7803)
 
93 Anne Douwesz. Groenveld was Gemeente Secretaris te Akkrum. GROENVELD, Anne Douwesz. (I6810)
 
94 Anne Geertsz. van der Leest was "Schoenmaker" te Sumar. VAN DER LEEST, Anne Geertsz. (I14794)
 
95 Anne Hyltjesz. was "Schipper". Hij verkoopt op 18 Aug 1810 een "Huis" voor Fl. 2500,00 aan Thys Taconis. PRANGER, Anne Hyltjesz. (I12589)
 
96 Anne Ruurdsz. was Boer. DEELSTRA, Anne Ruurdsz. (I7151)
 
97 Anne Sjoerdsz Haytes was schoenmaker te Grou HAITES, Anne Sjoerdsz. (I1317)
 
98 Anne Tjittesz. Visser was visser van beroep. VISSER, Anne Tjittesz. (I17629)
 
99 Anne Tussijn Vlink was "Wolkammer" . VLINK, Anne Tussijnsz. (I17574)
 
100 Anne Ypesz. Algera was "Kalkbrander" te Workum. ALGERA, Anne Ypesz. (I19224)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 35» Volgende»