Onze Familie
 Sytema Genealogie

Aantekeningen


Treffers 101 t/m 150 van 1,704

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
101 Anne bleef ongehuwd. HARMENSMA, Anne Gooitzensz. (I16651)
 
102 Anne bleef ongehuwd. BOUMA, Anne Bartelesz. (I12756)
 
103 Anne was "Boer". ZONNEVELD, Anne Minnesz. (I18710)
 
104 Anne was "Schippersknecht". VAN BEENEN, Anne Franksz. (I6231)
 
105 Anne was "Terpbaas". op 15 Mei 1900 vertrekken zij met het hele gezin naar Amerika. LYZINGA, Anne Gerritsz. (I6562)
 
106 Anne was "Zeilmakersknecht". BIJLSMA, Anne Teakesz. (I13407)
 
107 Anne was bij zijn overlijden 1 jaar oud. VENINGA, Anne Ottesz. (I7241)
 
108 Anne was boer te Easterlittens. NIJDAM, Anne Hoytesz. (I2503)
 
109 Anne was een " onecht" kind van Jacobje Alesdr. Pasveer. PASVEER, Anne Douwesz. (I9872)
 
110 Anneke is overleden in "Goot Lankum" GGZ te Franeker SYTEMA, Anneke Jellesdr. (I3223)
 
111 Anneke was de moeder van de bekende kaatser Johannes Dijkstra, eenmaal winnaar van de PC. SYTEMA, Antje Akke Gabesdr. (I3237)
 
112 Anneke werd in een schip te Hommerts geboren. Haar vader was schipper. STELLINGWERFF, Anneke Annesdr. (I6824)
 
113 Anno 1687 den 15 Maijus is in den Heere herust den Eerzamen Symen HalbesAlgera en is oud geweest omtrent tachtich iaeren leit alhier begraven.Voor uitvoerige beschrijving zie: "Algera-Algra skaei 1425-1955"bl.21-23. ALGERA, Symen Halbesz. (I71)
 
114 Anno 1719, den 18 Jannuwari is gestorven den Eersame Folkert SijmensAlgra en was out int vier en seeventigste jaer en leit alhier begraven. ALGERA, Folkert Symensz. (I49)
 
115 Anske Reints met attestatie 1775 van Oosterend naar Hidaard, 1778 vanHidaard naar Parrega, 1793 van Parrega naar Hidaard, 1810 lidmaat teWommels BOERSMA, Anske Reintsz. (I585)
 
116 Antje Boerke was een onecht kind van Antje Douwesdr.Boerke en onbekende vader. BOERKE, Antje Antjesdr. (I583)
 
117 Antje Douwesdr. Boerke bleef ongehuwd.Wel bracht zij een kind ter wereld, welke zij naar haarzelf vernoemde. BOERKE, Antje Douwesdr. (I7561)
 
118 Antje Hayesdr. Loonstra kreeg 4 "Buitenechtelijke Kinderen". Zij bleef "Ongehuwd". LOONSTRA, Antje Hayesdr. (I14785)
 
119 Antje Kooistra trouwde Idaarderadeel 16.11.1946 met Cornelis SikkesTolsma, leraar M.T.S., geb. Ried 30.10.1906. KOOISTRA, Antje Hendriksdr. (I1901)
 
120 Antje Kornelis Wartena beschikte over talrijke recepten en genootdaardoor bekendheid. Zij werd voor vele kleine kwaaltjes geraadpleegd WARTENA, Antje Kornelisdr. (I4104)
 
121 Antje bleef ongehuwd. SPYKSTRA, Antje Jellesdr. (I13281)
 
122 Antje bleef ongehuwd. SYTEMA, Antje Sakesdr. (I3231)
 
123 Antje bleef ongehuwd. BOONSTRA, Antje Johannesdr. (I15831)
 
124 Antje heeft zichzelf het leven ontnomen SYTEMA, Antje Ypesdr. (I3245)
 
125 Antje is de eerste keer gehuwd met Jentje Hofstra. Zij kregen samen drie kinderen.
Hendrik Hofstra is geboren op 24-1-1935 en Gerrit Hofstra op 5 jan 1934,beide geboren te Grou.
Na de scheiding met Jentje is zoon Gerrit met moeder vertrokken.
Terwijl zoon Hendrik bij zijn vader is gebleven.
Daarna is Antje nog twee keer gehuwd en is zij in 1952 vertrokken naar Nieuw Zeeland.
Haar zoon Gerrit woont nu nog in Nieuw Zeeland.
Terwijl zoon Hendrik bij een werfongeluk te Grou om het leven is gekomen. Antje heeft uit de andere twee huwelijken geen kinderen meer gekregen. 
SYTEMA, Antje Hendriksdr. (I3232)
 
126 Antje maakte tussen 1846 en 1847, toen ze ziek te bed lag, een fraaiegeborduurde merklap, die nu bewaard wordt bij Ruurd Tjerks Wartena WARTENA, Antje Ruurdsdr. (I4105)
 
127 Antje stierf "Ongehuwd". VAN DER LEEST, Antje Boelesdr. (I8909)
 
128 Antje stierf als ongehuwde dochter van Sjoerd en Tjettje SYTSMA, Antje Sjoerdsdr. (I3732)
 
129 Antje was "Naaister". BOUMA, Antje Bartelesdr. (I11442)
 
130 Antje was bij de doop 1 1/2 jaar oud. ANDRIESDR., Antje (I7132)
 
131 Antje was een buitenechtelijk kind van Tetje Kornelisdr. Kleinhuis. Die op latere leeftijd huwt met Jacob Jansz. de Jong. Dan wordt "Antje" als kind aangenomen door Tetje en Jacob. DE JONG, Antje Jacobsdr. (I1658)
 
132 Arend Hansesz. was "Verwer en Glazenmaker". LAMSMA, Arend Hansesz. (I12583)
 
133 Arend Jansz. Bergsma, noemde zich voor 1811 Aan Jansz. Bogemaker.
Zoon van Jan Evertsz. Bogemaker, geb.15 Mei 1765 Te Garyp en moeder Gertje Tyssensdr. 
BERGSMA, Arend Jansz. (I18258)
 
134 Arend Roosing is begraven te Delfshaven, oud 83 jaar, gehuwd, nalatende 6 kinderen  ROOSING, Arend (I17437)
 
135 Arend was "Koopman, Grofsmid, Grossier en Raadslid" te Grou. BOUMA, Arend Tjalkesz. (I12316)
 
136 Arjen Gerbensz. Bouma was predikant te Schipluiden en Beets. BOUMA, Ds. Arjen Gerbensz. (I18057)
 
137 Arjen Reiners te Wergea neemt 1811 de naam "de Groot" aan. DE GROOT, Arjen Reinersz. (I1142)
 
138 Arjen Reins wordt 1749 geallimenteerd REINSZ., Arjen (I5030)
 
139 Arjen Ruurds en Janke Freerks doen 25.1.1755 belijdenis in D.G. kerk teAkkrum RUURDSZ., Arjen (I2842)
 
140 Arjen Sierks wodt 1737 lidmaat te Wergea SIERKSZ., Arjen (I2964)
 
141 Arjen noemde zich ook wel "BUWALDA van HAGA". Hij was Lakenkoopman te Sneek BUWALDA VAN HAGA, Arjen Jansz. (I18058)
 
142 Arjen sterft "Onvermogend" volgens de Doopsgezinde Kerk. KOOTJE, Arjen Atzesz. (I6289)
 
143 Arnoldus Jansz. van Dijk was "Predikant te Mantgum". VAN DIJK, Arnoldus Jansz. (I15912)
 
144 Ate was "Boer". VAN DER MEER, Ate Sytzesz. (I14227)
 
145 Ate was "Schipper". NOORMAN, Ate Wierdsz. (I19667)
 
146 Atse was predikant te Ysbrechtum BECKERING, Atse Wilhelmusz. (I6604)
 
147 Atso Hermanusz Inia was dominee INIA, Atso Hermanusz. (I16012)
 
148 Attje bleef ongehuwd. BOUMA, Attje Nammensdr. (I18109)
 
149 Atze Uilkes te Tjalleberd, 1749 :een sober boer. UILKESZ., Atze (I5036)
 
150 Auke was "Herbergier". VAN DER WAL, Auke Allesz. (I4779)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 35» Volgende»