Onze Familie
 Sytema Genealogie

Foto's


Treffers 1 t/m 50 van 192     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Status: Gelokaliseerd;  
 
2

Status: Gelokaliseerd;  
 
3

Ruurd Wartena en Trijntje Kuperus met hun kinderen Jantine, Sytske en Dirk 
 
4

Status: Gelokaliseerd;  
 
5

Status: Gelokaliseerd;  
 
6

Status: Gelokaliseerd;  
 
7

 
 
8
'De een zijn dood is de ander zijn brood'
"De een zijn dood is de ander zijn brood"
Status: Gelokaliseerd; Direkt na het overlijden Klaas Sytema wordt Gerben Ruurds de Vries benoemd tot agent van de verzekeringsmaatschappij 
 
9
'Waar de geiten huizen en s'avonds de uil roept'
"Waar de geiten huizen en s'avonds de uil roept"
Status: Gelokaliseerd; Foto overgenomen uit het boek van Ds. R.J. de Stoppelaar "Zon op de golven" 
 
10
40 jarige echtvereniging
40 jarige echtvereniging
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de "Frisia" 
 
11
Aaltje Dirkje Ypesdr. Sytema
Aaltje Dirkje Ypesdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
12
Aankondiging huwelijk
Aankondiging huwelijk
 
 
13
Advertentie Leeuwarder Courant, 25 jarig Huwelijk
Advertentie Leeuwarder Courant, 25 jarig Huwelijk
 
 
14
Advertentie Leeuwarder Courant.
Advertentie Leeuwarder Courant.
Status: Gelokaliseerd; Boere-Boelgoed na het overlijden van Sjoerd Tjerksz Spykstra op Sytebuorren 
 
15
Age Ruurdsz. Buma
Age Ruurdsz. Buma
 
 
16
Akke Jacobsdr. Sytema
Akke Jacobsdr. Sytema
 
 
17
Akke Jellesdr. Sytema
Akke Jellesdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
18
Akke Willemsdr. Hilarius
Akke Willemsdr. Hilarius
Status: Gelokaliseerd;  
 
19
Akke en Ype
Akke en Ype
 
 
20
Akke en Ype Sytema
Akke en Ype Sytema
Status: Gelokaliseerd; Kiekje gemaakt door buurman Ybe van Zandbergen, alias "Professor Bergini"
 
 
21
Akte van Onvermogen Ype-Yskesz-Sytema
Akte van Onvermogen Ype-Yskesz-Sytema
Status: Gelokaliseerd; Bij het tweede huwelijk van Ype met Antje Jellesdr. Bijlsma was hij niet in staat de kosten te betalen, die nodig waren om een huwelijk te laten voltrekken. 
 
22
Akte%20van%20Onvermogen klik.jpg
Akte%20van%20Onvermogen klik.jpg
 
 
23
Albert Hoogeveen met hondenkar.
Albert Hoogeveen met hondenkar.
 
 
24
Alida - Maria Hendrika - Johanna Catharina - ROVERS
Alida - Maria Hendrika - Johanna Catharina - ROVERS
 
 
25
Anke Haga
Anke Haga
Derde vrouw van Gerben Nammensz. Bouma 
 
26
Anneke%20Sytemaklik.jpg
Anneke%20Sytemaklik.jpg
 
 
27
Antje Hendriksdr. Loonstra
Antje Hendriksdr. Loonstra
Status: Gelokaliseerd;  
 
28
Antje Loonstraklik.jpg
Antje Loonstraklik.jpg
 
 
29
Auke Sytsesz Sytema met Wiebigje Aebelesdr. de Vries met beide meisjes.
Auke Sytsesz Sytema met Wiebigje Aebelesdr. de Vries met beide meisjes.
Links Dorathea en rechts Jantje. 
 
30
Aukje Wartena
Aukje Wartena
 
 
31
Back to the roots.
Back to the roots.
Status: Gelokaliseerd; Andijke en Jelly terug naar de oorsprong van de familie. 
 
32
Beppe Geertje Stellingwerff - Van der Schaaf
Beppe Geertje Stellingwerff - Van der Schaaf
 
 
33
Berendina van Wesel
Berendina van Wesel
Echtgenote van Arjen Gerbensz. Bouma 
 
34
Boekhandel Jisk Sytema
Boekhandel Jisk Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia 
 
35
Boelgoed.gif
Boelgoed.gif
 
 
36
Boerderij omstreeks midden 1800
Boerderij omstreeks midden 1800
Status: Gelokaliseerd; Overgenomen uit "Aandacht voor het Friese Boerenhuis" auteur S.J. van der Molen 
 
37
Bouwe Jacobsz. van der Meulen.
Bouwe Jacobsz. van der Meulen.
Bouwe was Koopman, Grutter en Wethouder te Grou 
 
38
Dansorkest
Dansorkest
Status: Gelokaliseerd; Broer Stellingwerf op viool en klarinet. Jelle-Ypesz. Sytema op saxofoon en drum en Johannes van Stralen op accordeon.Deze mannen speelden voor de centen, die ze broodnodig hadden. 
 
39
Dansorkest klik.jpg
Dansorkest klik.jpg
 
 
40
De Keet aan de wandelweg over de Grundaam.
De Keet aan de wandelweg over de Grundaam.
Dat het geen "vetpot" was blijkt duidelijk uit deze foto.
Een keet was geen teken van welvaart.
Nee, het was bittere armoede in de keet van Sieberen en Akke. 
 
41
Dit huis werd door Dr. Gerben Nammesnz. Bouma aangekocht voor zijn praktijk te Sneek
Dit huis werd door Dr. Gerben Nammesnz. Bouma aangekocht voor zijn praktijk te Sneek
 
 
42
Dit is de jachtwerf 'De Polle' aan het vaarwater 'De blieken' in Grou.
Dit is de jachtwerf "De Polle" aan het vaarwater "De blieken" in Grou.
Op deze werf heeft Sybren Douwesz. Sytema gewerkt. 
 
43
Dochters van Antje Gjaltsdr. Wijnstra.
Twee van  Jacob Sytsesz Sytema en Twee van Auke Sytsesz Sytema
Dochters van Antje Gjaltsdr. Wijnstra. Twee van Jacob Sytsesz Sytema en Twee van Auke Sytsesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Van links naar rechts: Fetje-Aukesdr, Jacobje-Jacobsdr, Hendrikje-Jacobsdr en Hendrika-Aukesdr. 
 
44
Document van bezittingen van Erven Nammen Jelgersz. Bouma.
Document van bezittingen van Erven Nammen Jelgersz. Bouma.
 
 
45
Document van de nalatenschap van Hiltje Andriesdr. overleden op 29-08-1849 te Grou.
Document van de nalatenschap van Hiltje Andriesdr. overleden op 29-08-1849 te Grou.
Bron: Tresoar
Memories van Successie 1828-1927
Toegangsnr.42
Inventarisnr. 11071
Dagregiternr. 1236 
 
46
Doetje Hendriksdr. de Jong
Doetje Hendriksdr. de Jong
Status: Gelokaliseerd;  
 
47
Dominee Arjen Gerbensz. Bouma.
Dominee Arjen Gerbensz. Bouma.
Dominee te Schipluiden en Beets. 
 
48
Dorothea.JPG
Dorothea.JPG
 
 
49
Dorpsoverhaal te Grou.
Dorpsoverhaal te Grou.
Status: Gelokaliseerd; Aantekeningen uit het archief van de Armvoogdij ten aanzien van de Dorpsoverhaal 
 
50
Dr. Gerben Nammensz. Bouma
Dr. Gerben Nammensz. Bouma
 
 

    1 2 3 4 Volgende»