Onze Familie
 Sytema Genealogie

Grafstenen


Treffers 1 t/m 36 van 36     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
1

 Gelokaliseerd   
2
 Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
    
3
Grafsteen
Grafsteen
Wytske Sytema
Grou Gelokaliseerd   
4
Grafsteen
Grafsteen
Ruurdtje Sytema
Grou Gelokaliseerd   
5
Grafsteen
Grafsteen
Jisk Sytema
Grou Gelokaliseerd   
6
Grafsteen
Grafsteen
Pieter Sytema
Grou Gelokaliseerd   
7
Grafsteen
Grafsteen
Klaas J. Sytema
Grou Gelokaliseerd   
8
Grafsteen
Grafsteen
Atje Sytema
Veenwouden Alg. begraafplaats Gelokaliseerd   
9
Grafsteen
Grafsteen
Janke Tamminga-Sytema
Franeker Algemene begraafplaats Gelokaliseerd   
10
Grafsteen
Grafsteen
Sybe Sytema
Reduzum Gelokaliseerd   
11
Grafsteen
Grafsteen
Sjoerd Sytema
Deinum Bij de kerk Gelokaliseerd   
12
Grafsteen
Grafsteen
Antje Sytema
Grou Gelokaliseerd   
13
Grafsteen
Grafsteen
Geert P. Sytema
Grou Gelokaliseerd   
14
Grafsteen
Grafsteen
Hendrik Sytema
Grou Gelokaliseerd   
15
Grafsteen
Grafsteen
Auke Sytema
Wergea Gelokaliseerd   
16
Grafsteen
Grafsteen
Dirk J. Sytema
Aldeboarn Gelokaliseerd   
17
Grafsteen
Grafsteen
Foppe Sytema
Reduzum Gelokaliseerd   
18
Grafsteen
Grafsteen
Gabe Sytema
Deinum Bij de kerk Gelokaliseerd   
19
Grafsteen
Grafsteen
Jan S. Sytema
Aldeboarn Gelokaliseerd   
20
Grafsteen
Grafsteen
Jelle H Sytema
Grou Gelokaliseerd   
21
Grafsteen
Grafsteen
Jelle J. Sytema
Wergea Gelokaliseerd   
22
Grafsteen
Grafsteen
Joukje Sytema
Wergea Gelokaliseerd   
23
Grafsteen
Grafsteen
Krijn S. Sytema
Brantgum Gelokaliseerd   
24
Grafsteen
Grafsteen
Marten Sjoerds Sytema
Warstiens Gelokaliseerd   
25
Grafsteen
Grafsteen
Peter Sytema
Garyp Petrus tsjerke Gelokaliseerd   
26
Grafsteen
Grafsteen
Sjoerd Sakes Sytema
Dokkum Lindenhof Gelokaliseerd   
27
Grafsteen
Grafsteen
Stijntje Sytema
Holwerd Gelokaliseerd   
28
Grafsteen
Grafsteen
Tiete Sytema
Dokkum Lindenhof Gelokaliseerd   
29
Grafsteen
Grafsteen
Tjeerd Ypes Sytema
Grou Gelokaliseerd   
30
Grafsteen
Grafsteen
Willem Sytema
Bozum Gelokaliseerd   
31
Grafsteen
Grafsteen
Minne Sytema
Britswert Gelokaliseerd   
32
Grafsteen Fetje Sytema
Grafsteen Fetje Sytema
Begraven te Grou
 Gelokaliseerd   
33
Grafsteen Jacob Ten Veen
Grafsteen Jacob Ten Veen
    
34
Grafsteen van Anna Sytema
Grafsteen van Anna Sytema
Begraven te Grou
 Gelokaliseerd   
35
Grafsteen van Geert P. Sytema
Grafsteen van Geert P. Sytema
Begraven te Grou
 Gelokaliseerd   
36
Grafsteen van Jacobus Sytema en Maartje van Pelt
Grafsteen van Jacobus Sytema en Maartje van Pelt
Deze steen staat in Pine Orchard ( In de nabijheid van Newmarket)
In Canada werd de naam van Jacobus "Jack" of "John" en van Maartje werd het "Marie"
 Gelokaliseerd