Onze Familie
 Sytema Genealogie

Grafstenen


Treffers 1 t/m 36 van 36     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
1

 
 Gelokaliseerd   
2
 Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
 
    
3
Grafsteen
Grafsteen
Wytske Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
4
Grafsteen
Grafsteen
Ruurdtje Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
5
Grafsteen
Grafsteen
Jisk Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
6
Grafsteen
Grafsteen
Pieter Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
7
Grafsteen
Grafsteen
Klaas J. Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
8
Grafsteen
Grafsteen
Atje Sytema 
Veenwouden Alg. begraafplaats Gelokaliseerd   
9
Grafsteen
Grafsteen
Janke Tamminga-Sytema 
Franeker Algemene begraafplaats Gelokaliseerd   
10
Grafsteen
Grafsteen
Sybe Sytema 
Reduzum Gelokaliseerd   
11
Grafsteen
Grafsteen
Sjoerd Sytema 
Deinum Bij de kerk Gelokaliseerd   
12
Grafsteen
Grafsteen
Antje Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
13
Grafsteen
Grafsteen
Geert P. Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
14
Grafsteen
Grafsteen
Hendrik Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
15
Grafsteen
Grafsteen
Auke Sytema 
Wergea Gelokaliseerd   
16
Grafsteen
Grafsteen
Dirk J. Sytema 
Aldeboarn Gelokaliseerd   
17
Grafsteen
Grafsteen
Foppe Sytema 
Reduzum Gelokaliseerd   
18
Grafsteen
Grafsteen
Gabe Sytema 
Deinum Bij de kerk Gelokaliseerd   
19
Grafsteen
Grafsteen
Jan S. Sytema 
Aldeboarn Gelokaliseerd   
20
Grafsteen
Grafsteen
Jelle H Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
21
Grafsteen
Grafsteen
Jelle J. Sytema 
Wergea Gelokaliseerd   
22
Grafsteen
Grafsteen
Joukje Sytema 
Wergea Gelokaliseerd   
23
Grafsteen
Grafsteen
Krijn S. Sytema 
Brantgum Gelokaliseerd   
24
Grafsteen
Grafsteen
Marten Sjoerds Sytema 
Warstiens Gelokaliseerd   
25
Grafsteen
Grafsteen
Peter Sytema 
Garyp Petrus tsjerke Gelokaliseerd   
26
Grafsteen
Grafsteen
Sjoerd Sakes Sytema 
Dokkum Lindenhof Gelokaliseerd   
27
Grafsteen
Grafsteen
Stijntje Sytema 
Holwerd Gelokaliseerd   
28
Grafsteen
Grafsteen
Tiete Sytema 
Dokkum Lindenhof Gelokaliseerd   
29
Grafsteen
Grafsteen
Tjeerd Ypes Sytema 
Grou Gelokaliseerd   
30
Grafsteen
Grafsteen
Willem Sytema 
Bozum Gelokaliseerd   
31
Grafsteen
Grafsteen
Minne Sytema 
Britswert Gelokaliseerd   
32
Grafsteen Fetje Sytema
Grafsteen Fetje Sytema
Begraven te Grou 
 Gelokaliseerd   
33
Grafsteen Jacob Ten Veen
Grafsteen Jacob Ten Veen
 
    
34
Grafsteen van Anna Sytema
Grafsteen van Anna Sytema
Begraven te Grou 
 Gelokaliseerd   
35
Grafsteen van Geert P. Sytema
Grafsteen van Geert P. Sytema
Begraven te Grou 
 Gelokaliseerd   
36
Grafsteen van Jacobus Sytema en Maartje van Pelt
Grafsteen van Jacobus Sytema en Maartje van Pelt
Deze steen staat in Pine Orchard ( In de nabijheid van Newmarket)
In Canada werd de naam van Jacobus "Jack" of "John" en van Maartje werd het "Marie"
 
 Gelokaliseerd