Onze Familie
 Sytema Genealogie

Documenten


Treffers 1 t/m 26 van 26     » Zie Galerij

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Artikel over Jentje Sytema
Artikel over Jentje Sytema
Status: Gelokaliseerd; Tevens het gedicht "It Bidlersboike"
 
2
Dankbetuiging
Dankbetuiging
Status: Gelokaliseerd; Voor de redders tijdens de ramp op de "Biggemar".
Waarbij twee kinderen verdronken. Ybeltje,26 jaar en Johanneske,17 jaar. Dochters van Jelle-Aukes Sytema en Akke-Jacobs Hiemstra.
 
3
Eigen merk in plaats van Handtekening van Sytse Nammensz.
Eigen merk in plaats van Handtekening van Sytse Nammensz.
Status: Gelokaliseerd; Schrijven dat hadden ze nog niet geleerd. Vandaar het "Eigen gezette Merk"
 
4
Familienaam 'Syt(t)ema
Familienaam "Syt(t)ema
Status: Gelokaliseerd; Beide broers ondertekenen met Sijtema
 
5
Finale Toewijzing Boedelscheiding.
Finale Toewijzing Boedelscheiding.
Als er wat valt te verdelen dan komt de hele familie weer samen.
 
6
Fragment uit Trouwboekje
Fragment uit Trouwboekje
Status: Gelokaliseerd; Huwelijk van Ruurd Douwenga en Joukje Sytema
 
7
Getuigschrift als kok-matroos aan boord van Barkschip 'Burgemeester van Reenen'
Getuigschrift als kok-matroos aan boord van Barkschip "Burgemeester van Reenen"
Status: Gelokaliseerd; Reis van Amsterdam naar China en terug in het jaar 1857-1858
 
8
Groot Boereboelgoed bij Sjoed Willemsz Sytema
Groot Boereboelgoed bij Sjoed Willemsz Sytema
Status: Gelokaliseerd;
 
9
Huizinge aan de Holstmeer
Huizinge aan de Holstmeer
Status: Gelokaliseerd; It huske fan Systse en Maaike wordt te koop aangeboden voor 625,00 gulden. d.d. 2 januari 1934
 
10
Inventaris Akte opgemaakt na de dood van Nammen Sytses in 1738
Inventaris Akte opgemaakt na de dood van Nammen Sytses in 1738
Status: Gelokaliseerd; Levende Have
 
11
Jisk-Sytsesz Sytema
Jisk-Sytsesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Naamgeving in 1811
 
12
Kinderen uit het huwelijk van Ruurd en Joukje
Kinderen uit het huwelijk van Ruurd en Joukje
Status: Gelokaliseerd; 5 kinderen met naam en datum
 
13
Nammen Martens wonende te Wergea neemt de naam 'Wardega'aan
Nammen Martens wonende te Wergea neemt de naam "Wardega"aan
Status: Gelokaliseerd; Ook voor zijn zoon Marten en dochter Klaske
 
14
Nammen Sytsesz neemt de naam 'Zytsema' te Warten
Nammen Sytsesz neemt de naam "Zytsema" te Warten
Status: Gelokaliseerd; Hij verklaarde tevens in deze akte "niet te kunnen schrijven" en nam daarom twee getuigen mee
 
15
Nationale Militie
Nationale Militie
Status: Gelokaliseerd; Let vooral op het signalement.
 
16
Nationale Militie
Nationale Militie
Status: Gelokaliseerd; Sytse werd afgekeurd "Wegens gemis aan lengte. Hij was 1,475 meter groot, wat blijkt uit de militieregisters.
Voogd was in 1869 Klaas Boonstra, omdat beide ouders waren overleden.
 
17
Overlijdens Advertentie  Leeuwarder Courant
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant
 
18
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant van Akke Wilhelmy
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant van Akke Wilhelmy
 
19
Reis naar Java
Reis naar Java
Status: Gelokaliseerd; Afrekening na 11 maanden en 18 dagen varen.
Verdienste Hfl.34,00 per maand
 
20
Sjoerd Sytses neemt de naam 'Sytsma' aan.
Sjoerd Sytses neemt de naam "Sytsma" aan.
Status: Gelokaliseerd; Tevens voor zijn 4 kinderen: Sytse, Hotse, Antje en Nammen
 
21
Sybe Yskesz Sytema
Sybe Yskesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Ontslag uit het veldlazeret te Zutphen
 
22
Syteburen
Syteburen
Status: Gelokaliseerd; Kaart van Schotanus. Situatie in 1644.
 
23
Trouwregister Boornbergum
Trouwregister Boornbergum
Status: Gelokaliseerd; Tweede huwelijk van Nammen Sytses met Rixty Wybesdr.van Grou
 
24
Trouwregister van Boornbergum
Trouwregister van Boornbergum
Status: Gelokaliseerd; Afkondiging van het huwelijk van Hotse-Sytses en Nammen Sytses. Beide broers zijn op dezelfde datum gehuwd nl. op 7 april 1709
 
25
Verkoop van het huis na de dood van Bocke Sybesz. Stellingwerff.
Verkoop van het huis na de dood van Bocke Sybesz. Stellingwerff.
 
26
Wapen Sytema's
Wapen Sytema's
Status: Gelokaliseerd;