Onze Familie
 Sytema Genealogie

Foto's


Treffers 51 t/m 100 van 192     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Dr.Sjoerd Martensz. Sytema
Dr.Sjoerd Martensz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Proefschrift over psychiatrische hulpverlening 
 
52
Eierzoekers uit Wergea op visite
Eierzoekers uit Wergea op visite
Status: Gelokaliseerd; Van links naar rechts: Maaike, Sytse, Folkert Hoekstra(meer bekend als de "Hinnedokter), Frans Boxum, Pieter Jelmers de Vries, ook wel Pieter "Politiek" genoemd.Liggende: Ruurd Sinnema en Kees Meinderts.Aan de hoeveelheid drank te zien, werd de vis duur betaald. 
 
53
Elizabeth Alida Christina Marcus
Elizabeth Alida Christina Marcus
Overgrootmoeder van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
54
Elizabeth Alida Christina Marcus
Elizabeth Alida Christina Marcus
 
 
55
Fam Stellingwerf klik.jpg
Fam Stellingwerf klik.jpg
 
 
56
Fam Sytema klik.jpg
Fam Sytema klik.jpg
 
 
57
Fam. Sytema uit Dokkum
Fam. Sytema uit Dokkum
Status: Gelokaliseerd; Foto van de familie Sytema uit Dokkum omsreeks 1965 
 
58
Familie Dirk Ruurdsz. Wartena
Familie Dirk Ruurdsz. Wartena
Wietske-Dirk Ruurdsz.-Trijntje-Ruurd-Aukje-Foppe-Sietske Bergsma-Zwaantje.
Deze foto werd gemaakt omdat Trijntje op 19 jarige leeftijd naar het Diaconessen Ziekenhuis te Breda ging. Om daar een opleiding te volgen voor verpleegster. 
 
59
Familie Herre Ruurdsz. Wartena
Familie Herre Ruurdsz. Wartena
Trijntje - Herre Ruurdsz. - Aaltje - Geertje - Wietske - Maaike Groenhout 
 
60
Familie Kroes uit Terherne
Familie Kroes uit Terherne
Van links naar rechts: Lamkje,Jappie, Leentje, Pake Jan Kroes,Jan, Aukje en Beppe Renske Rypkema.
Ter gelegengheid van hun 30 jarig huwelijk 
 
61
Familie Stellingwerff
Familie Stellingwerff
Status: Gelokaliseerd; Broer, Griet,Antje en Beppe Geertje van der Schaaf. Deze foto is genomen na de dood van Pake Hinne Stellingwerff. Deze was bakker aan de Waachshaven te Grou. Hij werd slechts 38 jaar en is overleden aan TBC. 
 
62
Familie Ype Ruurdsz. Wartena met zijn eerste echtgenote
Familie Ype Ruurdsz. Wartena met zijn eerste echtgenote
Ype-Janke-Ruurd-Jantje-Trijntje 
 
63
Familie Ype-Jellesz. Sytema
Familie Ype-Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Jelle, Antje en Tjeerd, kinderen van Ype Jellesz.Sytema en Feikje Bruinsma.
Foto genomen in de tuin van "Omke Jelle" vlak voor de dood van Beppe Feikje. Zij is gestorven aan kanker. 
 
64
Familie de Jong met aangetrouwd bij 'De Vrijheid'.
Familie de Jong met aangetrouwd bij "De Vrijheid".

v.l/n.r: Ljibbe Leistra,Homme de Jong,Tjeerd Sytema, Jacob de Jong, Jan Leistra, Ybe de Jong.
Aukje de Jong, Griet de Jong, Sietske de Jong,Geertje de Jong, Anneke de Jong.
Kinderen: Sjoerd Leistra - Akke de Jong - Ype Sytema 
 
65
Familiewapen Stellingwerff
Ontwerp: Fryske Ried foar Heraldyk ( 1989).
Familiewapen Stellingwerff Ontwerp: Fryske Ried foar Heraldyk ( 1989).
Status: Gelokaliseerd; Mercuriusstaf: Teken van de Handel
Griffioen: Teken van een goed verstand
Blauwe, golvende doorsnijding: Schippers
Haverpluim: Joure, bakkers
Blad v/e Zeis: Boeren, Smeden
Schoenmakers Els: Schoenmakers 
 
66
Feikje Tjeerdsdr. Bruinsma
Feikje Tjeerdsdr. Bruinsma
Status: Gelokaliseerd; In haar jonge jaren als dienstbode bij de boer. 
 
67
Foppe Annesz. Bergsma
Foppe Annesz. Bergsma
 
 
68
Foppe Sybesz Sytema met vrouw en kinderen
Foppe Sybesz Sytema met vrouw en kinderen
Status: Gelokaliseerd; Foppe en Jantje met Sybe, Jacobus en Dirkje 
 
69
Freerk Reindersz. van der Schaaf
Freerk Reindersz. van der Schaaf
Mocht slechts 22 jaar oud worden. 
 
70
Geboorte akte van Antje Jellesdr. Bijlsma
Geboorte akte van Antje Jellesdr. Bijlsma
Status: Gelokaliseerd; Op 31 mei 1812 is geboren Antje Jellesdr. Bijlsma, vader Jelle Sipkesz.Bijlsma, timmerknecht en moeder Geeske Sytsesz Yestra. 
 
71
Gebroeders  Hendrik-Jacob-Leendert van den Berg
Gebroeders Hendrik-Jacob-Leendert van den Berg
Alle drie broers met Koninklijke Onderscheiding 
 
72
Geert Tjeerdsz Sytema
Geert Tjeerdsz Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
73
Geertje Hommesdr. de Jong
Geertje Hommesdr. de Jong
Verpleegster te Brussel. Bleef ongehuwd. 
 
74
Geertje de Jong
Geertje de Jong
In haar jonge jaren 
 
75
Geeske Jentjesdr. van der Schaaf
Geeske Jentjesdr. van der Schaaf
De "Baakster van Grou". 
 
76
Gegevens van de werf te Langezwaag van Claas Cornelisz.
Gegevens van de werf te Langezwaag van Claas Cornelisz.
 
 
77
Gerrit-Jacobsz Ladenius
Gerrit-Jacobsz Ladenius
Status: Gelokaliseerd; De schoonvader van Jelle Ypesz Sytema 
 
78
Goud en Zilversmid Dirk Jellesz Sytema
Goud en Zilversmid Dirk Jellesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia" 
 
79
Grafsteen Jacobus Krijnsz. Reitsma
Grafsteen Jacobus Krijnsz. Reitsma
 
 
80
Grafsteen van  Geertje Gosliksdr. Lykles.
Grafsteen van Geertje Gosliksdr. Lykles.
Deze grafsteen is bij toeval gevonden bij een verbouwing aan het pand Drachtsterweg 19 te Grou. Werd gebruikt als fundatieplaat in een hok.
De grafsteen is meer dan 150 jaar oud.
Deze steen bleef in de familie Uilkema. Klaaske Sybesdr. Uilkema , geboren 5 mrt 1913 heeft hier in dit pand gewoond en haar zoon Sybe was de voorlaatste bewoner. 
 
81
Griet Jellesdr. en Ype Jellesz. Sytema
Griet Jellesdr. en Ype Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Broer en zus 
 
82
Hardrijderij op Schaatsen van de IJsclub Leeuwarden
Op  Maandag 21 februari 1870.
Hardrijderij op Schaatsen van de IJsclub Leeuwarden Op Maandag 21 februari 1870.
Op 14-2-1870 in Grou had "Reade Atze" liefst 5 ritten nodig om Sake Sytema te verslaan.
"Parten" Premiewinnaar Sake Sytema had een afspraak met winnaar Sikke van der Wal en Klaas Wiltjes de Vos.
Sake Sytema had ook al gewonnen in Grou en Heerenveen.
Bovenstaande overgenomen uit: "Hardrijderijen in Friesland" van Ron Couwenhoven. 
 
83
Hendrik Sytsesz Sytema
Hendrik Sytsesz Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
84
Hinke Feikesdr. Visser
Hinke Feikesdr. Visser
 
 
85
Hinne en Hinke
Hinne en Hinke
"It Fordielde Houlik", berimle fen Jentje Sytema to Haulerwik.
Printe to Bolsward, by B.Cuperus As,-1862 
 
86
Jacob Leendertsz. van den Berg
Jacob Leendertsz. van den Berg
Opa van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
87
Jacob ten Veen en Dorathea Maassina Sytema
Jacob ten Veen en Dorathea Maassina Sytema
Trouwfoto 
 
88
Jacobus Foppesz Sytema
Jacobus Foppesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Foto genomen omstreeks 1920 in Canada 
 
89
Jan Jouke Sytema
Jan Jouke Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
90
Jan Sytema- Alias 'Jan Poep'
Jan Sytema- Alias "Jan Poep"
Schilderij in het scheepvaartmuseum te Sneek 
 
91
Janke Wartena en Jo Leutscher
Janke Wartena en Jo Leutscher
 
 
92
Jelle Brommer.klik.jpg
Jelle Brommer.klik.jpg
 
 
93
Jelle Ypesz Sytema
Jelle Ypesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Monsternemer zuivelfabriek te Grou. Dirigent harmoniekorps "Apollo". Was zeer muzikaal. Was zeer slecht ziende, evenals zijn broer Tjeerd.
s'avonds zagen ze bijna niks. 
 
94
Jelle Ypesz. Sytema, olieslagersknecht op de oliemolen van Tjitte Hommesz Dijkstra, aan de overkant van de Grou.
Jelle Ypesz. Sytema, olieslagersknecht op de oliemolen van Tjitte Hommesz Dijkstra, aan de overkant van de Grou.
Status: Gelokaliseerd;  
 
95
Jeltje Sytsesdr. Sytema
Jeltje Sytsesdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Zoals te zien stond Jeltje haar "mannetje".
Ze heeft jaren met broer Jan op het skutsje gevaren. 
 
96
Johanna Catharina Rovers
Johanna Catharina Rovers
De Grootmoeder van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
97
Johanna Catharina Stellingwerff
Johanna Catharina Stellingwerff
 
 
98
Johanna met haar jongste zoon Justus
Johanna met haar jongste zoon Justus
Status: Gelokaliseerd; Pakjes uitpakken met Sint Pieter 2007 
 
99
Johannes Cornelisz. Rovers
Johannes Cornelisz. Rovers
 
 
100
Klaas Sytema
Klaas Sytema
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»