Onze Familie
 Sytema Genealogie

Foto's


Treffers 151 t/m 192 van 192     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Skutsjesilen 1916
Skutsjesilen 1916
Status: Gelokaliseerd; Let op de prijzen. Die waren zeker voor die tijd de moeite waard. 
 
152
Skutsjesilen%201916klik.jpg
Skutsjesilen%201916klik.jpg
 
 
153
Stellingwerff klik.jpg
Stellingwerff klik.jpg
 
 
154
Stoom-en Boekweitpellerij en meelfabriek 'de Hoop'.
Stoom-en Boekweitpellerij en meelfabriek "de Hoop".
Eigenaar Fa. Bouma en zonen. 
 
155
Stoomboot 'Grouw'
Stoomboot "Grouw"
Status: Gelokaliseerd; Voorheen Kingma & Sytema
 
 
156
Sybren de Jong en Akke Venema
Sybren de Jong en Akke Venema
Status: Gelokaliseerd; Ouders van Geertje de Jong. Pake Sybren was eerst skutsjeschipper en later werd hij visser.
Zij woonden in een "keet" bij de latere vuilnisstort. Zij hadden het niet breed. 
 
157
Sytema's
Sytema's
Status: Gelokaliseerd; Veenwoudsterwal 
 
158
Sytema-Dokkum.jpg
Sytema-Dokkum.jpg
 
 
159
SytemaDokkum.jpg
SytemaDokkum.jpg
 
 
160
Sytemaveenwoudsterwal.jpg
Sytemaveenwoudsterwal.jpg
 
 
161
Sytse Nammensz. Sytsema
Sytse Nammensz. Sytsema
Status: Gelokaliseerd; Natuurmens.  
 
162
Tekst%20skutsjesilen%201916klik.jpg
Tekst%20skutsjesilen%201916klik.jpg
 
 
163
The Dutch Arrive
The Dutch Arrive
Status: Gelokaliseerd;  
 
164
The Dutch Arrive page 4
The Dutch Arrive page 4
Status: Gelokaliseerd;  
 
165
The Dutch Arrive page3
The Dutch Arrive page3
Status: Gelokaliseerd;  
 
166
Tjeerd Sytema en Geertje de Jong
Tjeerd Sytema en Geertje de Jong
Status: Gelokaliseerd; Op hun trouwdag 
 
167
Tjeerd-Sytsesz. Sytema
Tjeerd-Sytsesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Mooie karakteristieke kop 
 
168
Toestand op Sytebuorren in 1885
Toestand op Sytebuorren in 1885
Status: Gelokaliseerd; Let op de verdeling van Boomgaard, Erf en Tuin.
De boomgaard liep tot aan de Greft en Wijde EE. 
 
169
Trijntje Dirksdr. Groenhout
Trijntje Dirksdr. Groenhout
 
 
170
Trijntje Klazesdr.  Lykles
Trijntje Klazesdr. Lykles
Vrouw van Bouwe Jacobsz. van der Meulen. 
 
171
Trotse Ouders
Trotse Ouders
Status: Gelokaliseerd; Ype en Willy met Andijke in het midden. 
 
172
Trouwfoto van Etje Hendriksdr Sytema en Dirk Hendriksz van Dijk
Trouwfoto van Etje Hendriksdr Sytema en Dirk Hendriksz van Dijk
Status: Gelokaliseerd; Op de voorgrond de ouders van Etje.
Te weten: Hendrik Sytsesz Sytema en Djoeke Sipkesdr Sysling 
 
173
Trouwfoto van Sytse Tjeerdsz Sytema en Tjaltje Hendrikusdr.Sytsma
Trouwfoto van Sytse Tjeerdsz Sytema en Tjaltje Hendrikusdr.Sytsma
Status: Gelokaliseerd; Op 6 oktober 1949 te Franekeradeel 
 
174
Uittreksel van het overlijden op zee, aan boord van het fregatschip van Jisk-Sytses Sytema
Uittreksel van het overlijden op zee, aan boord van het fregatschip van Jisk-Sytses Sytema
Status: Gelokaliseerd; Op reis van Rotterdam naar Batavia 
 
175
Verkoop zathe en landen onder Warten en Grou.
Verkoop zathe en landen onder Warten en Grou.
 
 
176
Verpachting Dorpsoverhaal
Verpachting Dorpsoverhaal
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de "Frisia" waaruit blijkt dat Sytse Hendriksz Sytema de overhaal bediende. 
 
177
Verslag van de wedstrijd uit 1916
Verslag van de wedstrijd uit 1916
Status: Gelokaliseerd; Winnaar werd Sytse Sytema "De Poep" 
 
178
Waachshaven
Waachshaven
Status: Gelokaliseerd;  
 
179
Wapen van de Familie 'BLOEMBERGEN'.
Wapen van de Familie "BLOEMBERGEN".
 
 
180
Wietske Bergsma
Wietske Bergsma
 
 
181
Wietske Wartena
Wietske Wartena
 
 
182
Wildina Beekhuis
Wildina Beekhuis
 
 
183
Winnaars PC te Franeker in 2003.Met als Koning Jehannis Dijkstra
Winnaars PC te Franeker in 2003.Met als Koning Jehannis Dijkstra
Status: Gelokaliseerd; Karel Nijman, Johannes Dijkstra en Folkert van der Wei. 
 
184
Winnaars%20PC%202003 klik.jpg
Winnaars%20PC%202003 klik.jpg
 
 
185
Ybe de Jong voor de 'Keet'.
Ybe de Jong voor de "Keet".
Beppe Akke Venema staat in de voordeur. 
 
186
Yke Clasesz. Wouda
Yke Clasesz. Wouda
 
 
187
Ype Jellesz. Sytema
Ype Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Als "Mier" aan het werk. Met Kobus en Pieter Tjeerdsma 
 
188
Ype Jellesz. als mierklik.jpg
Ype Jellesz. als mierklik.jpg
 
 
189
Ype Sytema
Ype Sytema
Status: Gelokaliseerd; 49 jaar 
 
190
Yuri Sytema
Yuri Sytema
 
 
191
graf.JPG
graf.JPG
 
 
192
jacob van den berg 001.jpg
jacob van den berg 001.jpg
 
 

    «Vorige 1 2 3 4