Onze Familie
 Sytema Genealogie

Foto's


Treffers 101 t/m 150 van 192     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Leendert Michielsz. van den Berg
Leendert Michielsz. van den Berg
Overgrootvader van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
102
Louis Johannesz. Marcus
Louis Johannesz. Marcus
 
 
103
Maaike Martensdr. Bergsma
Maaike Martensdr. Bergsma
Status: Gelokaliseerd; Foto overgenomen uit het boek "Zon op de golven"
van Ds. R.J. de Stoppelaar 
 
104
Maizena van Bouma's Meelfabriek
Maizena van Bouma's Meelfabriek
 
 
105
Maria Jacobsdr. van den Berg, alias 'Mimi'
Maria Jacobsdr. van den Berg, alias "Mimi"
Status: Gelokaliseerd; Directiesecretaresse "DAMCO" Scheepvaart Mij.te Rotterdam. Talenwonder met een zeer brede belangstelling. Kon ook heerlijk koken. 
 
106
Maria van der Laan
Maria van der Laan
Overgrootmoeder van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
107
Nammen Gerbensz. Bouma
Nammen Gerbensz. Bouma
 
 
108
Nammen Jelgersz. neemt de naam 'BOUMA' aan  voor hem en zijn kinderen
Nammen Jelgersz. neemt de naam "BOUMA" aan voor hem en zijn kinderen
 
 
109
Nicolaas Jurjan Wouda
Nicolaas Jurjan Wouda
 
 
110
Ode aan de ouders
Ode aan de ouders
 
 
111
Oerpake Homme de Jong en Oerbeppe Sietske Faber
Oerpake Homme de Jong en Oerbeppe Sietske Faber
Dit was Homme zijn tweede vrouw 
 
112
Oliemolen aan de overkant van de Grou
Oliemolen aan de overkant van de Grou
Status: Gelokaliseerd; Op deze molen heeft Jelle Ypesz Sytema gewerkt als olieslagersknecht. 
 
113
Omnibusdienst tussen Sneek en Bolsward.
Omnibusdienst tussen Sneek en Bolsward.
 
 
114
Opa en Oma Van Den Berg met Broer Dirk van den Berg
Opa en Oma Van Den Berg met Broer Dirk van den Berg
Links Dirk van den Berg 
 
115
Ouders 25 jaar getrouwd.
Ouders 25 jaar getrouwd.
Status: Gelokaliseerd; Jelle en Dirkje samen met hun twee kinderen,Griet en Ype. 
 
116
Ouders klik.jpg
Ouders klik.jpg
 
 
117
Ouders.JPG
Ouders.JPG
 
 
118
Overgang van 'De Wijnberg' van vader op zoon.
Overgang van "De Wijnberg" van vader op zoon.
 
 
119
Overgenomen uit de Leeuwarder Courant.
Overgenomen uit de Leeuwarder Courant.
 
 
120
Overlijden van Sake Hendriksz Sytema
Overlijden van Sake Hendriksz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia" 
 
121
Overlijden%20op%20zeeklik.jpg
Overlijden%20op%20zeeklik.jpg
 
 
122
Overlijdens advertentie in Leeuwarder Courant van Machteltje Jacoba Lorgion.
Overlijdens advertentie in Leeuwarder Courant van Machteltje Jacoba Lorgion.
 
 
123
Overlijdensakte van Akke-Douwesdr. van der Meer
Overlijdensakte van Akke-Douwesdr. van der Meer
Status: Gelokaliseerd; Overleden in huis nr.71 te Grou, Akke douwesdr. van der Meer, oud 33 jaren op 18 oktober 1838.
Ze liet een man en 4 kinderen achter. Twee kinderen waren reeds overleden 
 
124
Pake Hinne Stellingwerff
Pake Hinne Stellingwerff
Status: Gelokaliseerd; Bakker in de Waachshaven te Grou. Gestorven op 38 jarige leeftijd aan TBC. 
 
125
Pake Hinne klik.jpg
Pake Hinne klik.jpg
 
 
126
Personeel Freia Veenwouden in 1917
Personeel Freia Veenwouden in 1917
Status: Gelokaliseerd; Sake Sjoerds Sytema als kaasmaker in Veenwouden 
 
127
Personeel Freija Veenwouden.JPG
Personeel Freija Veenwouden.JPG
 
 
128
Peter%20Sytemaklik.jpg
Peter%20Sytemaklik.jpg
 
 
129
Piet Sytema  Brandstofhandelaar
Piet Sytema Brandstofhandelaar
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de 'Frisia" 
 
130
Pieter Wartena en Johanna Hofstra
Pieter Wartena en Johanna Hofstra
 
 
131
Reinder Ladenius - Lytse Ype - Pake Gerrit Ladenius - Heit Jelle Ypesz. Sytema.
Reinder Ladenius - Lytse Ype - Pake Gerrit Ladenius - Heit Jelle Ypesz. Sytema.
Status: Gelokaliseerd; Foto is genomen vlakbij Boerewal. 
 
132
Rinskje Pietersdr. Sytema
Rinskje Pietersdr. Sytema
 
 
133
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
134
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
135
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
136
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
137
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
138
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant
Overlijden van: Anneke Dykstra-Sytema
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant Overlijden van: Anneke Dykstra-Sytema
Status: Gelokaliseerd; Moeder van de bekende kaatser Jehannis Dijkstra, eenmaal winnaar van de PC te Franeker en wel in 2003 en werd toen ook Koning. 
 
139
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Njiske Sytema - Deelstra
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Njiske Sytema - Deelstra
Status: Gelokaliseerd;  
 
140
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Pieter Pietersz. Sytema
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Pieter Pietersz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Oud leeraar aan de Rijks Scholen Gemeenschap te Harlingen 
 
141
Rouwkaart Fetje Hendriksdr. Sytema
Rouwkaart Fetje Hendriksdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
142
Rouwkaart Hendrik Jellesz. Sytema
Rouwkaart Hendrik Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
143
Rouwkaart%20Fetjeklik.jpg
Rouwkaart%20Fetjeklik.jpg
 
 
144
Rouwkaart%20Hendrikklik.jpg
Rouwkaart%20Hendrikklik.jpg
 
 
145
Sakeklein.jpg
Sakeklein.jpg
 
 
146
Sakeklein.jpg.jpg
Sakeklein.jpg.jpg
 
 
147
Schilderij van Georgius Hendrikus van der Meulen.
Schilderij van Georgius Hendrikus van der Meulen.
Dit is de boerderij van "Sietse & Maaike" aan de Holstmar. Deze afbeelding is in het Fries Scheepvaartmuseum. Het origineel is in bezit van de Heer Wim de Vries. 
 
148
Siebren Tjeerdsz Sytema
Siebren Tjeerdsz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Vlak voor zijn dood in 1946. Hij overleed aan een longontsteking. Hij werd slechts 10 maanden oud. 
 
149
Situatie op Sytebuorren in 1832
Situatie op Sytebuorren in 1832
Status: Gelokaliseerd; Kadasterkaart van Sytebuorren in 1832, komt uit het archief van Tresoar 
 
150
Sjoerd%20Martens%20Sytemaklik.jpg
Sjoerd%20Martens%20Sytemaklik.jpg
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 Volgende»