Onze Familie
 Sytema Genealogie

Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 257     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Doetje Hendriksdr. de Jong
Doetje Hendriksdr. de Jong
Status: Gelokaliseerd;  
 
52
Dominee Arjen Gerbensz. Bouma.
Dominee Arjen Gerbensz. Bouma.
Dominee te Schipluiden en Beets. 
 
53
Dorothea.JPG
Dorothea.JPG
 
 
54
Dorpsoverhaal te Grou.
Dorpsoverhaal te Grou.
Status: Gelokaliseerd; Aantekeningen uit het archief van de Armvoogdij ten aanzien van de Dorpsoverhaal 
 
55
Dr. Gerben Nammensz. Bouma
Dr. Gerben Nammensz. Bouma
 
 
56
Dr.Sjoerd Martensz. Sytema
Dr.Sjoerd Martensz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Proefschrift over psychiatrische hulpverlening 
 
57
Eierzoekers uit Wergea op visite
Eierzoekers uit Wergea op visite
Status: Gelokaliseerd; Van links naar rechts: Maaike, Sytse, Folkert Hoekstra(meer bekend als de "Hinnedokter), Frans Boxum, Pieter Jelmers de Vries, ook wel Pieter "Politiek" genoemd.Liggende: Ruurd Sinnema en Kees Meinderts.Aan de hoeveelheid drank te zien, werd de vis duur betaald. 
 
58
Eigen merk in plaats van Handtekening van Sytse Nammensz.
Eigen merk in plaats van Handtekening van Sytse Nammensz.
Status: Gelokaliseerd; Schrijven dat hadden ze nog niet geleerd. Vandaar het "Eigen gezette Merk" 
 
59
Elizabeth Alida Christina Marcus
Elizabeth Alida Christina Marcus
Overgrootmoeder van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
60
Elizabeth Alida Christina Marcus
Elizabeth Alida Christina Marcus
 
 
61
Fam Stellingwerf klik.jpg
Fam Stellingwerf klik.jpg
 
 
62
Fam Sytema klik.jpg
Fam Sytema klik.jpg
 
 
63
Fam. Sytema uit Dokkum
Fam. Sytema uit Dokkum
Status: Gelokaliseerd; Foto van de familie Sytema uit Dokkum omsreeks 1965 
 
64
Familie Dirk Ruurdsz. Wartena
Familie Dirk Ruurdsz. Wartena
Wietske-Dirk Ruurdsz.-Trijntje-Ruurd-Aukje-Foppe-Sietske Bergsma-Zwaantje.
Deze foto werd gemaakt omdat Trijntje op 19 jarige leeftijd naar het Diaconessen Ziekenhuis te Breda ging. Om daar een opleiding te volgen voor verpleegster. 
 
65
Familie Herre Ruurdsz. Wartena
Familie Herre Ruurdsz. Wartena
Trijntje - Herre Ruurdsz. - Aaltje - Geertje - Wietske - Maaike Groenhout 
 
66
Familie Kroes uit Terherne
Familie Kroes uit Terherne
Van links naar rechts: Lamkje,Jappie, Leentje, Pake Jan Kroes,Jan, Aukje en Beppe Renske Rypkema.
Ter gelegengheid van hun 30 jarig huwelijk 
 
67
Familie Stellingwerff
Familie Stellingwerff
Status: Gelokaliseerd; Broer, Griet,Antje en Beppe Geertje van der Schaaf. Deze foto is genomen na de dood van Pake Hinne Stellingwerff. Deze was bakker aan de Waachshaven te Grou. Hij werd slechts 38 jaar en is overleden aan TBC. 
 
68
Familie Ype Ruurdsz. Wartena met zijn eerste echtgenote
Familie Ype Ruurdsz. Wartena met zijn eerste echtgenote
Ype-Janke-Ruurd-Jantje-Trijntje 
 
69
Familie Ype-Jellesz. Sytema
Familie Ype-Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Jelle, Antje en Tjeerd, kinderen van Ype Jellesz.Sytema en Feikje Bruinsma.
Foto genomen in de tuin van "Omke Jelle" vlak voor de dood van Beppe Feikje. Zij is gestorven aan kanker. 
 
70
Familie de Jong met aangetrouwd bij 'De Vrijheid'.
Familie de Jong met aangetrouwd bij "De Vrijheid".

v.l/n.r: Ljibbe Leistra,Homme de Jong,Tjeerd Sytema, Jacob de Jong, Jan Leistra, Ybe de Jong.
Aukje de Jong, Griet de Jong, Sietske de Jong,Geertje de Jong, Anneke de Jong.
Kinderen: Sjoerd Leistra - Akke de Jong - Ype Sytema 
 
71
Familienaam 'Syt(t)ema
Familienaam "Syt(t)ema
Status: Gelokaliseerd; Beide broers ondertekenen met Sijtema 
 
72
Familiewapen Stellingwerff
Ontwerp: Fryske Ried foar Heraldyk ( 1989).
Familiewapen Stellingwerff Ontwerp: Fryske Ried foar Heraldyk ( 1989).
Status: Gelokaliseerd; Mercuriusstaf: Teken van de Handel
Griffioen: Teken van een goed verstand
Blauwe, golvende doorsnijding: Schippers
Haverpluim: Joure, bakkers
Blad v/e Zeis: Boeren, Smeden
Schoenmakers Els: Schoenmakers 
 
73
Feikje Tjeerdsdr. Bruinsma
Feikje Tjeerdsdr. Bruinsma
Status: Gelokaliseerd; In haar jonge jaren als dienstbode bij de boer. 
 
74
Finale Toewijzing Boedelscheiding.
Finale Toewijzing Boedelscheiding.
Als er wat valt te verdelen dan komt de hele familie weer samen. 
 
75
Foppe Annesz. Bergsma
Foppe Annesz. Bergsma
 
 
76
Foppe Sybesz Sytema met vrouw en kinderen
Foppe Sybesz Sytema met vrouw en kinderen
Status: Gelokaliseerd; Foppe en Jantje met Sybe, Jacobus en Dirkje 
 
77
Fragment uit Trouwboekje
Fragment uit Trouwboekje
Status: Gelokaliseerd; Huwelijk van Ruurd Douwenga en Joukje Sytema 
 
78
Freerk Reindersz. van der Schaaf
Freerk Reindersz. van der Schaaf
Mocht slechts 22 jaar oud worden. 
 
79
Geboorte akte van Antje Jellesdr. Bijlsma
Geboorte akte van Antje Jellesdr. Bijlsma
Status: Gelokaliseerd; Op 31 mei 1812 is geboren Antje Jellesdr. Bijlsma, vader Jelle Sipkesz.Bijlsma, timmerknecht en moeder Geeske Sytsesz Yestra. 
 
80
Gebroeders  Hendrik-Jacob-Leendert van den Berg
Gebroeders Hendrik-Jacob-Leendert van den Berg
Alle drie broers met Koninklijke Onderscheiding 
 
81
Geert Tjeerdsz Sytema
Geert Tjeerdsz Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
82
Geertje Hommesdr. de Jong
Geertje Hommesdr. de Jong
Verpleegster te Brussel. Bleef ongehuwd. 
 
83
Geertje de Jong
Geertje de Jong
In haar jonge jaren 
 
84
Geeske Jentjesdr. van der Schaaf
Geeske Jentjesdr. van der Schaaf
De "Baakster van Grou". 
 
85
Gegevens van de werf te Langezwaag van Claas Cornelisz.
Gegevens van de werf te Langezwaag van Claas Cornelisz.
 
 
86
Gerrit-Jacobsz Ladenius
Gerrit-Jacobsz Ladenius
Status: Gelokaliseerd; De schoonvader van Jelle Ypesz Sytema 
 
87
Getuigschrift als kok-matroos aan boord van Barkschip 'Burgemeester van Reenen'
Getuigschrift als kok-matroos aan boord van Barkschip "Burgemeester van Reenen"
Status: Gelokaliseerd; Reis van Amsterdam naar China en terug in het jaar 1857-1858 
 
88
Goud en Zilversmid Dirk Jellesz Sytema
Goud en Zilversmid Dirk Jellesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia" 
 
89
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Wytske Sytema 
 
90
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Ruurdtje Sytema 
 
91
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Jisk Sytema 
 
92
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Pieter Sytema 
 
93
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Klaas J. Sytema 
 
94
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Atje Sytema 
 
95
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Janke Tamminga-Sytema 
 
96
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Sybe Sytema 
 
97
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Sjoerd Sytema 
 
98
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Antje Sytema 
 
99
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Geert P. Sytema 
 
100
Grafsteen
Grafsteen
Status: Gelokaliseerd; Hendrik Sytema 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»