Onze Familie
 Sytema Genealogie

Alle Media


Treffers 201 t/m 250 van 257     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
201
Sakeklein.jpg
Sakeklein.jpg
 
 
202
Sakeklein.jpg.jpg
Sakeklein.jpg.jpg
 
 
203
Schilderij van Georgius Hendrikus van der Meulen.
Schilderij van Georgius Hendrikus van der Meulen.
Dit is de boerderij van "Sietse & Maaike" aan de Holstmar. Deze afbeelding is in het Fries Scheepvaartmuseum. Het origineel is in bezit van de Heer Wim de Vries. 
 
204
Siebren Tjeerdsz Sytema
Siebren Tjeerdsz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Vlak voor zijn dood in 1946. Hij overleed aan een longontsteking. Hij werd slechts 10 maanden oud. 
 
205
Situatie op Sytebuorren in 1832
Situatie op Sytebuorren in 1832
Status: Gelokaliseerd; Kadasterkaart van Sytebuorren in 1832, komt uit het archief van Tresoar 
 
206
Sjoerd Sytses neemt de naam 'Sytsma' aan.
Sjoerd Sytses neemt de naam "Sytsma" aan.
Status: Gelokaliseerd; Tevens voor zijn 4 kinderen: Sytse, Hotse, Antje en Nammen 
 
207
Sjoerd%20Martens%20Sytemaklik.jpg
Sjoerd%20Martens%20Sytemaklik.jpg
 
 
208
Skutsjesilen 1916
Skutsjesilen 1916
Status: Gelokaliseerd; Let op de prijzen. Die waren zeker voor die tijd de moeite waard. 
 
209
Skutsjesilen%201916klik.jpg
Skutsjesilen%201916klik.jpg
 
 
210
Stellingwerff klik.jpg
Stellingwerff klik.jpg
 
 
211
Stoom-en Boekweitpellerij en meelfabriek 'de Hoop'.
Stoom-en Boekweitpellerij en meelfabriek "de Hoop".
Eigenaar Fa. Bouma en zonen. 
 
212
Stoomboot 'Grouw'
Stoomboot "Grouw"
Status: Gelokaliseerd; Voorheen Kingma & Sytema
 
 
213
Sybe Yskesz Sytema
Sybe Yskesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Ontslag uit het veldlazeret te Zutphen 
 
214
Sybren de Jong en Akke Venema
Sybren de Jong en Akke Venema
Status: Gelokaliseerd; Ouders van Geertje de Jong. Pake Sybren was eerst skutsjeschipper en later werd hij visser.
Zij woonden in een "keet" bij de latere vuilnisstort. Zij hadden het niet breed. 
 
215
Syteburen
Syteburen
Status: Gelokaliseerd; Kaart van Schotanus. Situatie in 1644. 
 
216
Sytema
Sytema
Verhaal van de Sytema's 
 
217
Sytema's
Sytema's
Status: Gelokaliseerd; Veenwoudsterwal 
 
218
Sytema's
Sytema's
Waar komt de naam Sytema vandaan. 
 
219
Sytema-Dokkum.jpg
Sytema-Dokkum.jpg
 
 
220
SytemaDokkum.jpg
SytemaDokkum.jpg
 
 
221
Sytemaveenwoudsterwal.jpg
Sytemaveenwoudsterwal.jpg
 
 
222
Sytse Nammensz. Sytsema
Sytse Nammensz. Sytsema
Status: Gelokaliseerd; Natuurmens.  
 
223
Tekst%20skutsjesilen%201916klik.jpg
Tekst%20skutsjesilen%201916klik.jpg
 
 
224
The Dutch Arrive
The Dutch Arrive
Status: Gelokaliseerd;  
 
225
The Dutch Arrive page 4
The Dutch Arrive page 4
Status: Gelokaliseerd;  
 
226
The Dutch Arrive page3
The Dutch Arrive page3
Status: Gelokaliseerd;  
 
227
Tjeerd Sytema en Geertje de Jong
Tjeerd Sytema en Geertje de Jong
Status: Gelokaliseerd; Op hun trouwdag 
 
228
Tjeerd-Sytsesz. Sytema
Tjeerd-Sytsesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Mooie karakteristieke kop 
 
229
Toestand op Sytebuorren in 1885
Toestand op Sytebuorren in 1885
Status: Gelokaliseerd; Let op de verdeling van Boomgaard, Erf en Tuin.
De boomgaard liep tot aan de Greft en Wijde EE. 
 
230
Trijntje Dirksdr. Groenhout
Trijntje Dirksdr. Groenhout
 
 
231
Trijntje Klazesdr.  Lykles
Trijntje Klazesdr. Lykles
Vrouw van Bouwe Jacobsz. van der Meulen. 
 
232
Trotse Ouders
Trotse Ouders
Status: Gelokaliseerd; Ype en Willy met Andijke in het midden. 
 
233
Trouwfoto van Etje Hendriksdr Sytema en Dirk Hendriksz van Dijk
Trouwfoto van Etje Hendriksdr Sytema en Dirk Hendriksz van Dijk
Status: Gelokaliseerd; Op de voorgrond de ouders van Etje.
Te weten: Hendrik Sytsesz Sytema en Djoeke Sipkesdr Sysling 
 
234
Trouwfoto van Sytse Tjeerdsz Sytema en Tjaltje Hendrikusdr.Sytsma
Trouwfoto van Sytse Tjeerdsz Sytema en Tjaltje Hendrikusdr.Sytsma
Status: Gelokaliseerd; Op 6 oktober 1949 te Franekeradeel 
 
235
Trouwregister Boornbergum
Trouwregister Boornbergum
Status: Gelokaliseerd; Tweede huwelijk van Nammen Sytses met Rixty Wybesdr.van Grou 
 
236
Trouwregister van Boornbergum
Trouwregister van Boornbergum
Status: Gelokaliseerd; Afkondiging van het huwelijk van Hotse-Sytses en Nammen Sytses. Beide broers zijn op dezelfde datum gehuwd nl. op 7 april 1709 
 
237
Uittreksel van het overlijden op zee, aan boord van het fregatschip van Jisk-Sytses Sytema
Uittreksel van het overlijden op zee, aan boord van het fregatschip van Jisk-Sytses Sytema
Status: Gelokaliseerd; Op reis van Rotterdam naar Batavia 
 
238
Verkoop van het huis na de dood van Bocke Sybesz. Stellingwerff.
Verkoop van het huis na de dood van Bocke Sybesz. Stellingwerff.
 
 
239
Verkoop zathe en landen onder Warten en Grou.
Verkoop zathe en landen onder Warten en Grou.
 
 
240
Verpachting Dorpsoverhaal
Verpachting Dorpsoverhaal
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de "Frisia" waaruit blijkt dat Sytse Hendriksz Sytema de overhaal bediende. 
 
241
Verslag van de wedstrijd uit 1916
Verslag van de wedstrijd uit 1916
Status: Gelokaliseerd; Winnaar werd Sytse Sytema "De Poep" 
 
242
Waachshaven
Waachshaven
Status: Gelokaliseerd;  
 
243
Wapen Sytema's
Wapen Sytema's
Status: Gelokaliseerd;  
 
244
Wapen van de Familie 'BLOEMBERGEN'.
Wapen van de Familie "BLOEMBERGEN".
 
 
245
Wietske Bergsma
Wietske Bergsma
 
 
246
Wietske Wartena
Wietske Wartena
 
 
247
Wildina Beekhuis
Wildina Beekhuis
 
 
248
Winnaars PC te Franeker in 2003.Met als Koning Jehannis Dijkstra
Winnaars PC te Franeker in 2003.Met als Koning Jehannis Dijkstra
Status: Gelokaliseerd; Karel Nijman, Johannes Dijkstra en Folkert van der Wei. 
 
249
Winnaars%20PC%202003 klik.jpg
Winnaars%20PC%202003 klik.jpg
 
 
250
Ybe de Jong voor de 'Keet'.
Ybe de Jong voor de "Keet".
Beppe Akke Venema staat in de voordeur. 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»