Onze Familie
 Sytema Genealogie

Alle Media


Treffers 151 t/m 200 van 257     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
151
Louis Johannesz. Marcus
Louis Johannesz. Marcus
 
 
152
Maaike Martensdr. Bergsma
Maaike Martensdr. Bergsma
Status: Gelokaliseerd; Foto overgenomen uit het boek "Zon op de golven"
van Ds. R.J. de Stoppelaar 
 
153
Maizena van Bouma's Meelfabriek
Maizena van Bouma's Meelfabriek
 
 
154
Maria Jacobsdr. van den Berg, alias 'Mimi'
Maria Jacobsdr. van den Berg, alias "Mimi"
Status: Gelokaliseerd; Directiesecretaresse "DAMCO" Scheepvaart Mij.te Rotterdam. Talenwonder met een zeer brede belangstelling. Kon ook heerlijk koken. 
 
155
Maria van der Laan
Maria van der Laan
Overgrootmoeder van Johanna Catharina Stellingwerff 
 
156
Nammen Gerbensz. Bouma
Nammen Gerbensz. Bouma
 
 
157
Nammen Jelgersz. neemt de naam 'BOUMA' aan  voor hem en zijn kinderen
Nammen Jelgersz. neemt de naam "BOUMA" aan voor hem en zijn kinderen
 
 
158
Nammen Martens wonende te Wergea neemt de naam 'Wardega'aan
Nammen Martens wonende te Wergea neemt de naam "Wardega"aan
Status: Gelokaliseerd; Ook voor zijn zoon Marten en dochter Klaske 
 
159
Nammen Sytsesz neemt de naam 'Zytsema' te Warten
Nammen Sytsesz neemt de naam "Zytsema" te Warten
Status: Gelokaliseerd; Hij verklaarde tevens in deze akte "niet te kunnen schrijven" en nam daarom twee getuigen mee 
 
160
Nationale Militie
Nationale Militie
Status: Gelokaliseerd; Let vooral op het signalement. 
 
161
Nationale Militie
Nationale Militie
Status: Gelokaliseerd; Sytse werd afgekeurd "Wegens gemis aan lengte. Hij was 1,475 meter groot, wat blijkt uit de militieregisters.
Voogd was in 1869 Klaas Boonstra, omdat beide ouders waren overleden.
 
 
162
Nicolaas Jurjan Wouda
Nicolaas Jurjan Wouda
 
 
163
Ode aan de ouders
Ode aan de ouders
 
 
164
Oerpake Homme de Jong en Oerbeppe Sietske Faber
Oerpake Homme de Jong en Oerbeppe Sietske Faber
Dit was Homme zijn tweede vrouw 
 
165
Oliemolen aan de overkant van de Grou
Oliemolen aan de overkant van de Grou
Status: Gelokaliseerd; Op deze molen heeft Jelle Ypesz Sytema gewerkt als olieslagersknecht. 
 
166
Omnibusdienst tussen Sneek en Bolsward.
Omnibusdienst tussen Sneek en Bolsward.
 
 
167
Opa en Oma Van Den Berg met Broer Dirk van den Berg
Opa en Oma Van Den Berg met Broer Dirk van den Berg
Links Dirk van den Berg 
 
168
Ouders 25 jaar getrouwd.
Ouders 25 jaar getrouwd.
Status: Gelokaliseerd; Jelle en Dirkje samen met hun twee kinderen,Griet en Ype. 
 
169
Ouders klik.jpg
Ouders klik.jpg
 
 
170
Ouders.JPG
Ouders.JPG
 
 
171
Overgang van 'De Wijnberg' van vader op zoon.
Overgang van "De Wijnberg" van vader op zoon.
 
 
172
Overgenomen uit de Leeuwarder Courant.
Overgenomen uit de Leeuwarder Courant.
 
 
173
Overlijden van Sake Hendriksz Sytema
Overlijden van Sake Hendriksz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia" 
 
174
Overlijden%20op%20zeeklik.jpg
Overlijden%20op%20zeeklik.jpg
 
 
175
Overlijdens Advertentie  Leeuwarder Courant
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant
 
 
176
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant van Akke Wilhelmy
Overlijdens Advertentie Leeuwarder Courant van Akke Wilhelmy
 
 
177
Overlijdens advertentie in Leeuwarder Courant van Machteltje Jacoba Lorgion.
Overlijdens advertentie in Leeuwarder Courant van Machteltje Jacoba Lorgion.
 
 
178
Overlijdensakte van Akke-Douwesdr. van der Meer
Overlijdensakte van Akke-Douwesdr. van der Meer
Status: Gelokaliseerd; Overleden in huis nr.71 te Grou, Akke douwesdr. van der Meer, oud 33 jaren op 18 oktober 1838.
Ze liet een man en 4 kinderen achter. Twee kinderen waren reeds overleden 
 
179
Pake Hinne Stellingwerff
Pake Hinne Stellingwerff
Status: Gelokaliseerd; Bakker in de Waachshaven te Grou. Gestorven op 38 jarige leeftijd aan TBC. 
 
180
Pake Hinne klik.jpg
Pake Hinne klik.jpg
 
 
181
Personeel Freia Veenwouden in 1917
Personeel Freia Veenwouden in 1917
Status: Gelokaliseerd; Sake Sjoerds Sytema als kaasmaker in Veenwouden 
 
182
Personeel Freija Veenwouden.JPG
Personeel Freija Veenwouden.JPG
 
 
183
Peter%20Sytemaklik.jpg
Peter%20Sytemaklik.jpg
 
 
184
Piet Sytema  Brandstofhandelaar
Piet Sytema Brandstofhandelaar
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de 'Frisia" 
 
185
Pieter Wartena en Johanna Hofstra
Pieter Wartena en Johanna Hofstra
 
 
186
Reinder Ladenius - Lytse Ype - Pake Gerrit Ladenius - Heit Jelle Ypesz. Sytema.
Reinder Ladenius - Lytse Ype - Pake Gerrit Ladenius - Heit Jelle Ypesz. Sytema.
Status: Gelokaliseerd; Foto is genomen vlakbij Boerewal. 
 
187
Reis naar Java
Reis naar Java
Status: Gelokaliseerd; Afrekening na 11 maanden en 18 dagen varen.
Verdienste Hfl.34,00 per maand 
 
188
Rinskje Pietersdr. Sytema
Rinskje Pietersdr. Sytema
 
 
189
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
190
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
191
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
192
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
193
Rouwadvertentie
Rouwadvertentie
 
 
194
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant
Overlijden van: Anneke Dykstra-Sytema
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant Overlijden van: Anneke Dykstra-Sytema
Status: Gelokaliseerd; Moeder van de bekende kaatser Jehannis Dijkstra, eenmaal winnaar van de PC te Franeker en wel in 2003 en werd toen ook Koning. 
 
195
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Njiske Sytema - Deelstra
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Njiske Sytema - Deelstra
Status: Gelokaliseerd;  
 
196
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Pieter Pietersz. Sytema
Rouwadvertentie Leeuwarder Courant van Pieter Pietersz. Sytema
Status: Gelokaliseerd; Oud leeraar aan de Rijks Scholen Gemeenschap te Harlingen 
 
197
Rouwkaart Fetje Hendriksdr. Sytema
Rouwkaart Fetje Hendriksdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
198
Rouwkaart Hendrik Jellesz. Sytema
Rouwkaart Hendrik Jellesz. Sytema
Status: Gelokaliseerd;  
 
199
Rouwkaart%20Fetjeklik.jpg
Rouwkaart%20Fetjeklik.jpg
 
 
200
Rouwkaart%20Hendrikklik.jpg
Rouwkaart%20Hendrikklik.jpg
 
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»