Onze Familie
 Sytema Genealogie

Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 257     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1

Status: Gelokaliseerd;
 
2

Status: Gelokaliseerd;
 
3

Status: Gelokaliseerd;
 
4

Ruurd Wartena en Trijntje Kuperus met hun kinderen Jantine, Sytske en Dirk
 
5

Status: Gelokaliseerd;
 
6

Status: Gelokaliseerd;
 
7

Status: Gelokaliseerd;
 
8

 
9

 
10
 Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
Grafsteen Auke Sytsesz Sytema
 
11
'De een zijn dood is de ander zijn brood'
"De een zijn dood is de ander zijn brood"
Status: Gelokaliseerd; Direkt na het overlijden Klaas Sytema wordt Gerben Ruurds de Vries benoemd tot agent van de verzekeringsmaatschappij
 
12
'Waar de geiten huizen en s'avonds de uil roept'
"Waar de geiten huizen en s'avonds de uil roept"
Status: Gelokaliseerd; Foto overgenomen uit het boek van Ds. R.J. de Stoppelaar "Zon op de golven"
 
13
40 jarige echtvereniging
40 jarige echtvereniging
Status: Gelokaliseerd; Advertentie uit de "Frisia"
 
14
Aaltje Dirkje Ypesdr. Sytema
Aaltje Dirkje Ypesdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;
 
15
Aankondiging huwelijk
Aankondiging huwelijk
 
16
Advertentie Leeuwarder Courant, 25 jarig Huwelijk
Advertentie Leeuwarder Courant, 25 jarig Huwelijk
 
17
Advertentie Leeuwarder Courant.
Advertentie Leeuwarder Courant.
Status: Gelokaliseerd; Boere-Boelgoed na het overlijden van Sjoerd Tjerksz Spykstra op Sytebuorren
 
18
Age Ruurdsz. Buma
Age Ruurdsz. Buma
 
19
Akke Jacobsdr. Sytema
Akke Jacobsdr. Sytema
 
20
Akke Jellesdr. Sytema
Akke Jellesdr. Sytema
Status: Gelokaliseerd;
 
21
Akke Willemsdr. Hilarius
Akke Willemsdr. Hilarius
Status: Gelokaliseerd;
 
22
Akke en Ype
Akke en Ype
 
23
Akke en Ype Sytema
Akke en Ype Sytema
Status: Gelokaliseerd; Kiekje gemaakt door buurman Ybe van Zandbergen, alias "Professor Bergini"
 
24
Akte van Onvermogen Ype-Yskesz-Sytema
Akte van Onvermogen Ype-Yskesz-Sytema
Status: Gelokaliseerd; Bij het tweede huwelijk van Ype met Antje Jellesdr. Bijlsma was hij niet in staat de kosten te betalen, die nodig waren om een huwelijk te laten voltrekken.
 
25
Akte%20van%20Onvermogen klik.jpg
Akte%20van%20Onvermogen klik.jpg
 
26
Albert Hoogeveen met hondenkar.
Albert Hoogeveen met hondenkar.
 
27
Alida - Maria Hendrika - Johanna Catharina - ROVERS
Alida - Maria Hendrika - Johanna Catharina - ROVERS
 
28
Anke Haga
Anke Haga
Derde vrouw van Gerben Nammensz. Bouma
 
29
Anneke%20Sytemaklik.jpg
Anneke%20Sytemaklik.jpg
 
30
Antje Hendriksdr. Loonstra
Antje Hendriksdr. Loonstra
Status: Gelokaliseerd;
 
31
Antje Loonstraklik.jpg
Antje Loonstraklik.jpg
 
32
Artikel over Jentje Sytema
Artikel over Jentje Sytema
Status: Gelokaliseerd; Tevens het gedicht "It Bidlersboike"
 
33
Auke Sytsesz Sytema met Wiebigje Aebelesdr. de Vries met beide meisjes.
Auke Sytsesz Sytema met Wiebigje Aebelesdr. de Vries met beide meisjes.
Links Dorathea en rechts Jantje.
 
34
Aukje Wartena
Aukje Wartena
 
35
Back to the roots.
Back to the roots.
Status: Gelokaliseerd; Andijke en Jelly terug naar de oorsprong van de familie.
 
36
Beppe Geertje Stellingwerff - Van der Schaaf
Beppe Geertje Stellingwerff - Van der Schaaf
 
37
Berendina van Wesel
Berendina van Wesel
Echtgenote van Arjen Gerbensz. Bouma
 
38
Boekhandel Jisk Sytema
Boekhandel Jisk Sytema
Status: Gelokaliseerd; Advertentie "Frisia
 
39
Boelgoed.gif
Boelgoed.gif
 
40
Boerderij omstreeks midden 1800
Boerderij omstreeks midden 1800
Status: Gelokaliseerd; Overgenomen uit "Aandacht voor het Friese Boerenhuis" auteur S.J. van der Molen
 
41
Bouwe Jacobsz. van der Meulen.
Bouwe Jacobsz. van der Meulen.
Bouwe was Koopman, Grutter en Wethouder te Grou
 
42
Dankbetuiging
Dankbetuiging
Status: Gelokaliseerd; Voor de redders tijdens de ramp op de "Biggemar".
Waarbij twee kinderen verdronken. Ybeltje,26 jaar en Johanneske,17 jaar. Dochters van Jelle-Aukes Sytema en Akke-Jacobs Hiemstra.
 
43
Dansorkest
Dansorkest
Status: Gelokaliseerd; Broer Stellingwerf op viool en klarinet. Jelle-Ypesz. Sytema op saxofoon en drum en Johannes van Stralen op accordeon.Deze mannen speelden voor de centen, die ze broodnodig hadden.
 
44
Dansorkest klik.jpg
Dansorkest klik.jpg
 
45
De Keet aan de wandelweg over de Grundaam.
De Keet aan de wandelweg over de Grundaam.
Dat het geen "vetpot" was blijkt duidelijk uit deze foto.
Een keet was geen teken van welvaart.
Nee, het was bittere armoede in de keet van Sieberen en Akke.
 
46
Dit huis werd door Dr. Gerben Nammesnz. Bouma aangekocht voor zijn praktijk te Sneek
Dit huis werd door Dr. Gerben Nammesnz. Bouma aangekocht voor zijn praktijk te Sneek
 
47
Dit is de jachtwerf 'De Polle' aan het vaarwater 'De blieken' in Grou.
Dit is de jachtwerf "De Polle" aan het vaarwater "De blieken" in Grou.
Op deze werf heeft Sybren Douwesz. Sytema gewerkt.
 
48
Dochters van Antje Gjaltsdr. Wijnstra.
Twee van  Jacob Sytsesz Sytema en Twee van Auke Sytsesz Sytema
Dochters van Antje Gjaltsdr. Wijnstra. Twee van Jacob Sytsesz Sytema en Twee van Auke Sytsesz Sytema
Status: Gelokaliseerd; Van links naar rechts: Fetje-Aukesdr, Jacobje-Jacobsdr, Hendrikje-Jacobsdr en Hendrika-Aukesdr.
 
49
Document van bezittingen van Erven Nammen Jelgersz. Bouma.
Document van bezittingen van Erven Nammen Jelgersz. Bouma.
 
50
Document van de nalatenschap van Hiltje Andriesdr. overleden op 29-08-1849 te Grou.
Document van de nalatenschap van Hiltje Andriesdr. overleden op 29-08-1849 te Grou.
Bron: Tresoar
Memories van Successie 1828-1927
Toegangsnr.42
Inventarisnr. 11071
Dagregiternr. 1236
 

    1 2 3 4 5 ... Volgende»