Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 31 van 31

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
VAN DER WAL, Holst Sakesz. 
 6 aug 1776Earnewald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12242
2
TEN HOEVE, Jantje Jacobsdr. 
 06 aug 1785St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1454
3
DIJKSTRA, Baukje Wiegersdr. 
 6 aug 1786Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15653
4
BERGSMA, Arend Jansz. 
 6 aug 1791Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18258
5
BEINTEMA, Jan Allesz. 
 6 aug 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13394
6
HIEMSTRA, Hermina Goslingsdr. 
 6 aug 1823Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14287
7
NIJDAM, Baukje Annesdr. 
 6 aug 1824Easterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11890
8
HOGENDORF, Janke Atesdr. 
 6 aug 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20228
9
ROOSING, Alida Arendsdr. 
 6 aug 1830Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17444
10
KOOISTRA, Sjoukje Teyesdr. 
 6 aug 1836Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18778
11
FABER, Sipke Epkesz. 
 6 aug 1839Aldtsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17183
12
BOORSMA, Teatske Johannesdr. 
 6 aug 1845Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14952
13
SJAARDA, Yede Hesselsz. 
 6 aug 1845Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17847
14
HARSTA, Ytje Hendriksdr. 
 6 aug 1848Dearsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15172
15
SIENEMA, Klaas Baukesz. 
 6 aug 1853Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10848
16
VAN DIJK, Geertje Geertsdr. 
 6 aug 1854Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20797
17
BEINTEMA, Alle Wesselsz. 
 6 aug 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13388
18
VAN DER VEEN, Sjoukje Rienksdr. 
 6 aug 1859Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10865
19
BROUWER, Anne Jansz. 
 6 aug 1861Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12796
20
WARTENA, Jentje Sjoerdsz. 
 06 aug 1864Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4288
21
BIJLSMA, Krisje Jansdr. 
 6 aug 1870Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10745
22
STEUNEBRINK, Homme Berendsz. 
 6 aug 1873Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12764
23
BOUMA, Willemke Nammensdr. 
 6 aug 1880Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18150
24
DE GROOT, Lokke Arjensdr. 
 06 aug 1897Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1185
25
KERKSTRA, Hendrika Siebrigje Jansdr. 
 6 aug 1901Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9296
26
ZIJLSTRA, Maria Wierdsdr. 
 6 aug 1903Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9179
27
WARTENA, Ruurd Herre Dirksz. 
 06 aug 1905Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4457
28
SYTEMA, Atje Sakesdr. 
 06 aug 1912Feanwaldsterwal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3248
29
STELLINGWERFF, Grietje Hinnesdr. 
 6 aug 1916Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6010
30
FELDBRUGGEN, Peter 
 06 aug 1960Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1026
31
WARTENA, Siebrigje Cornelisdr. 
 06 aug 1964Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I830

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
FOPMA, Simon Rutgersz. 
 06 aug 1724Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1053
2
KINGMA, Tjitske Kornelisdr. 
 6 aug 1786Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12021

Overleden

Treffers 1 t/m 19 van 19

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
WADMAN, Gaatske Folkertsdr. 
 6 aug 1812Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16872
2
BUMA, Hinke Ruurdsdr. 
 6 aug 1826Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11103
3
VAN TEYES, Auke Teyesz. 
 6 aug 1828Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18790
4
HOEKSTRA, Sybe Oenesz. 
 6 aug 1832Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19068
5
BENNEMA, Berber Tjepkesdr. 
 6 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5078
6
NOOITGEDAGT, Durkje Ruurdsdr. 
 6 aug 1847Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19354
7
SLOTEGRAAF, Hielkje Jelmersdr. 
 6 aug 1854Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3030
8
ZWERVER, Wytske Tjibbelesdr. 
 6 aug 1859Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15178
9
BOONSTRA, Repke Jacobsz. 
 6 aug 1865Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16882
10
HOEKSTRA, Japke Jansdr. 
 6 aug 1869Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16976
11
BOUWSTRA, Trijntje Lieuwesdr. 
 6 aug 1878Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17725
12
SCHUERING, Christina Jansdr. 
 6 aug 1888Schiedam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16547
13
RIEMERSMA, Job Johannesz. 
 6 aug 1898Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18070
14
SYTEMA, Gerrit Tjeerdsz. 
 06 aug 1943Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3334
15
INIA, Aukje Jochumsdr. 
 6 aug 1946Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6712
16
BERGSMA, Wijke Ruurdsdr. 
 6 aug 1962Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8900
17
DE WAL, Rintje Willemsz. 
 06 aug 1966Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4029
18
BERGSMA, Tjeerd Atesz. 
 6 aug 1976Issaquah USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17337
19
MULDER, Jantje 
 6 aug 1988Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2482

Getrouwd

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
RUURDSZ., Ruurd 
SYTSESDR., Japke 
 6 aug 1706Aldegea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5650
I5405
2
WIJNJA, Hendrik Sikkesz. 
ZANDSTRA, Gerritje Teadesdr. 
 6 aug 1839Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15228
I15229
3
BOUMA, Nammen Gerbensz. 
DROGE, Akke Jacobsdr. 
 6 aug 1857Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17525
I17533
4
BIJLSMA, Jacob Jelmersz. 
BOKMA, Gerbrig Sytzesdr. 
 6 aug 1931Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19362
I19365