Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 19 van 19

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
IDZERDA, Aaldertiena Foekjen Renema Aldertsdr. 
 1 dec 1789Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15928
2
VAN DER VEEN, Abraham Gealesz. 
 01 dec 1814Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16263
3
ALGRA, Sijke Folkertsdr. 
 1 dec 1817Gytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20460
4
BOUMA, Sibbeltje Obbesdr. 
 1 dec 1817Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17566
5
VAN DER WOUDE, Tjettje Johannesdr. 
 01 dec 1822Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4845
6
DE HAAN, Trijntje Joukesdr. 
 01 dec 1826Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16048
7
DANTUMA, Akke Theunisdr. 
 1 dec 1839Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9854
8
DE GROOT, Tymen Folkertsz. 
 01 dec 1843Jowerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1209
9
TIBBESMA, Hinke Rinzesdr. 
 1 dec 1843Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14597
10
HOEKSTRA, Binne Lyklesz. 
 1 dec 1845Goanjegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13722
11
SYTSMA, Evert Wytsesz. 
 01 dec 1862Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16143
12
DE JONG, Sijke Wytzesdr. 
 1 dec 1864Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12534
13
VAN DER ZWAAG, Anne Brugtsz. 
 1 dec 1874Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9136
14
VAN DER ZWAAG, Sjoerd Brugtsz. 
 1 dec 1874Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4918
15
DORHOUT, Wikje Sipkesdr. 
 1 dec 1877Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19831
16
DE VRIES, Tjaltje Tjallesdr. 
 01 dec 1878Ferwert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3996
17
SYTEMA, Tjeerd Sytsesz. 
 01 dec 1885Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3648
18
DORENBOS, Iefke Albertsdr. 
 1 dec 1899 I6773
19
SJOLLEMA, Jacoba Atesdr. 
 1 dec 1903Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12347

Gedoopt

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
HALBERTSMA, Rynje Scipiosz. 
 01 dec 1672Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1290
2
ATEMA, Lutske Jellesdr. 
 1 dec 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2462
3
INIA, Tjitske Jacobusdr. 
 1 dec 1799Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7647

Overleden

Treffers 1 t/m 13 van 13

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
DURKSZ., Jelmer 
 1 dec 1805Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12882
2
ATSMA, Sjoerd Atzesz. 
 1 dec 1813Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11799
3
MARTENSDR., Haakje 
 1 dec 1816Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I 6010
4
DE WAL, Ybeltje Willemsdr. 
 1 dec 1831Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8655
5
SNIJDER, Johanna Elisabeth Johannesdr. 
 1 dec 1858Hardenberg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6868
6
WESTRA, Hendrik Hiddesz. 
 1 dec 1870Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11138
7
VAN DER MEULEN, Mattje Douwesdr. 
 1 dec 1875Bitgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13670
8
VAN DER WERFF, Aaltje Tietesdr. 
 1 dec 1878Twyzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11698
9
VAN DER SCHAAF, Wieger Jentjesz. 
 1 dec 1918Heerlen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6425
10
SYTEMA, Hendrik Jellesz. 
 01 dec 1940Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3358
11
SYTEMA, Rinskje Pietersdr. 
 01 dec 1954Kampen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3553
12
SYTEMA, Antje Jellesdr. 
 01 dec 1963Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3241
13
STELLINGWERFF, Grietje Jansdr. 
 1 dec 1988Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6892

Getrouwd

Treffers 1 t/m 12 van 12

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
WADMAN, Folkert Douwesz. 
FORMA, Gepke Hendriksdr. 
 1 dec 1743Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14023
I14024
2
WADMAN, Folkert Douwesz. 
VOORMAN, Gepke Hendriksdr. 
 1 dec 1743Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16910
I16911
3
BOERKE, Klaas Pietersz. 
DOUWESDR., Tietje 
 1 dec 1754Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10764
I10765
4
BEERNSZ., Gerrit 
HOLSTESDR., Jeltje 
 1 dec 1765Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12225
I12114
5
BOUMA, Tjalke Bartelesz. 
GERBENSDR., Jitske 
 1 dec 1765Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12585
I12586
6
HOEKSTRA, Sikke Kornelisz. 
DURKSDR., Trijntje 
 1 dec 1799Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12017
I12032
7
BREEUWSMA, Oege Oenesz. 
EMMINGA, Trijntje Rientzesdr. 
 1 dec 1821Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15916
I15915
8
YSSELSTEIN, Ruurd Minnesz. 
REITSMA, Yttje Jacobsdr. 
 1 dec 1831Raerderhim Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20090
I20124
9
DIJKSTRA, Hette Tjebbesz. 
WALMA, Maaike Annesdr. 
 1 dec 1837Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17528
I17488
10
BOUMA, Eelke Jellesz. 
WIERSMA, Baukje Joukesdr. 
 1 dec 1870Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17505
I18397
11
POSTMUS, Gosling Jansz. 
VAN DER VEEN, Baukje Gealesdr. 
 1 dec 1928Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15135
I8230
12
SYTEMA, Willem Klasesz. 
VAN DELLEN, Durkje Anne Durksdr. 
 01 dec 1967Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3682
I848