Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 39 van 39

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
BUURSMA, Alle Tjeerdsz. 
 19 juli 1739Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2110
2
WYBENGA, Syds Wybesz. 
 19 Juli 1770Jorwert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10732
3
ALGRA, Tjeerdske Symonsdr. 
 19 jul 1800Gytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89
4
STELLINGWERFF, Jan Asses Luitzensz. 
 19 Juli 1812Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6622
5
KLEIN, Wieger Reindersz. 
 19 juli 1816Leiden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16550
6
VEENSTRA, Hendrik Lieuwesz. 
 19 Juli 1816Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9065
7
DE VRIES, Trijntje Jansdr. 
 19 Juli 1822Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11502
8
SYTEMA, Ybeltje Sytsesdr. 
 19 jul 1828Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3693
9
REITSMA, Joukje Florisdr. 
 19 jul 1830Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16097
10
LINTING, Louwke Tjerksdr. 
 19 Juli 1832Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9004
11
VAN DEN BERG, Hiltje Eeltesdr. 
 19 jul 1832Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I230
12
VAN DEN BERG, Hiltje Eeltjesdr. 
 19 Juli 1832Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8622
13
VAN DER VEEN, Aaltje Annesdr. 
 19 Juli 1840Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9631
14
BIJLSMA, Bauke Hendriksz. 
 19 Juli 1845Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14947
15
BOUMA, Rinske Hayesdr. 
 19 Juli 1849Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9583
16
BREKEVELD, Aaltje Ruurdsdr. 
 19 Juli 1851Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5865
17
SIXMA, Antje Meintesdr. 
 19 juli 1851Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I489
18
BOERKE, Klaas Kornelisz. 
 19 Juli 1852Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12186
19
SYTEMA, Dirkje Aukesdr. 
 19 jul 1853Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3295
20
YSSELSTEIN, Sjerp Sjoerdsz. 
 19 Juli 1856Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15313
21
IDZERDA, Berber Hansosdr. 
 19 Juli 1860Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15909
22
VAN ZANDBERGEN, Gerrit Hillebrandsz. 
 19 Juli 1861Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16745
23
HOEKSTRA, Roel Wiemersz. 
 19 Juli 1862Earnewald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10515
24
SYTSMA, Hotze Klazesz. 
 19 juli 1870Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16202
25
SYTSMA, Anne Wytsesz. 
 19 juli 1871Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16618
26
BOSSCHER, Homme Klaasz. 
 19 Juli 1873Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9547
27
DE WAL, Tjamke Rinjesdr. 
 19 Juli 1876Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12718
28
SYTEMA, Jelle Sjoerdsz. 
 19 jul 1876Earnewald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3418
29
KOOPMANS, Popkje Eldertsdr. 
 19 Juli 1882Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13858
30
RIEMERSMA, Wietze Jansz. 
 19 Juli 1888Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21349
31
VAN DER SCHAAF, Klaaske Sytzesdr. 
 19 Juli 1889Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8198
32
VENEMA, Hendrik Jacobsz. 
 19 juli 1890Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16327
33
VAN DER VELDE, Geertje Hielkesdr. 
 19 Juli 1891Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6555
34
BOUMA, Murk Johannesz. 
 19 Juli 1894Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18164
35
BEERDING, Adriana 
 19 jul 1928Hoorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I211
36
VAN DER MEER, Janke Akke Gabesdr. 
 19 jul 1954Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2296
37
WARTENA, Johanna Pietsdr. 
 19 jul 1955 I4295
38
DIJKSTRA, Femke Akke Gerritsdr. 
 19 jul 1961Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I888
39
SYTEMA, Jildert Klasesz. 
 19 jul 1985Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3443

Overleden

Treffers 1 t/m 18 van 18

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
DE GROOT, Aagje Atzesdr. 
 19 Juli 1817Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19679
2
VLIEG, Grietje Pietersdr. 
 19 Juli 1838Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16812
3
NAPJUS, Hayo Eelcosz. 
 19 Juli 1850Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15964
4
DE VRIES, Doetje Nannesdr. 
 19 Juli 1859Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3964
5
LYZINGA, Tietje Gerritsdr. 
 19 Juli 1874Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6557
6
VAN DER PLOEG, Limke Idsgesdr. 
 19 Juli 1874Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9103
7
WILLINK, Hendrik Abrahamsz. 
 19 Juli 1877Winterswijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18447
8
HAGA, Anke Arjensdr. 
 19 Juli 1879Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18056
9
SCHUURMANS, Murk Ottesz. 
 19 Juli 1902Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17599
10
VAN DER MEER, Grietje Gerritsdr. 
 19 jul 1903Zaltbommel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2279
11
ADRIANI, Geesje Sikkensdr. 
 19 Juli 1925Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12730
12
VAN DER MEER, Marten Andriesz. 
 19 jul 1932Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2312
13
HENSTRA, Aaltje Gerritsdr. 
 19 jul 1934Terherne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1352
14
HIEMSTRA, Fokke Tjibbesz. 
 19 Juli 1945Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19924
15
RIEPMA, Lummigie Pietersdr. 
 19 Juli 1947Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2764
16
BUMA, Ruurdtje Agesdr. 
 19 jul 1954Kattendijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I799
17
JELSMA, Jelle Ynsesz. 
 19 juli 1964Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1638
18
DE JONG, Hielkje Tine 
 19 Juli 2017Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1696

Getrouwd

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
MARTENSZ., Gerben 
CLAZESDR., Ybeltje 
 19 Juli 1722Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13436
I13437
2
BOTTEMA, Symen Murksz. 
NOOITGEDAGT, Durkje Ruurdsdr. 
 19 Juli 1823Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9935
I19354
3
RIEMERSMA, Johannes Folkertsz. 
HOOGSTINS, Maaike Jansdr. 
 19 jul 1823 I2755
I1513
4
LYKLES, Pieter Gosliksz. 
DE VRIES, Akke Fritzesdr. 
 19 Juli 1828Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11415
I8827
5
VAN DER PLOEG, Pieter Sipke Tjalkesz. 
VAN DER MEER, Reintje Folkertsdr. 
 19 jul 1860Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2634
I2318
6
VAN DEN BERG, Michiel Dirksz. 
AMMERAAL, Leentje 
 19 Juli 1917Kralingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7918
I7919

Gescheiden

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID 
1
REITSMA, Jelmer Jan Jacobusz. 
KRUIMER, Anna Maria 
 19 Juli 2005Heemstede Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2732
I18557