Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 34 van 34

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
ATZESZ., Hylle 
 11 apr 1745Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5341
2
VENEMA, Grietje Agesdr. 
 11 apr 1788Earnewald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3905
3
DE VRIES, Gooitzen Pietersz. 
 11 apr 1796Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3970
4
HARMENSMA, Ysk Gooitzensz. 
 11 apr 1815Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16649
5
DE GROOT, Tietje Hotzesdr. 
 11 apr 1819Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19716
6
BORGER, Antje Johannesdr. 
 11 apr 1820Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13130
7
BUDSTRA, Eeltje Sjoerdsz. 
 11 apr 1820Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10925
8
HARMENSMA, Berber Gooitzensdr. 
 11 apr 1824Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16653
9
SYTSMA, Sytske Sytsesdr. 
 11 apr 1825Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3720
10
PYPSTRA, Sikke Rienksz. 
 11 apr 1830Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9947
11
SYTEMA, Gerben Sytsesz. 
 11 apr 1831Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3333
12
POSTHUMA, Aaltje Sjoerdsdr. 
 11 apr 1834Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9537
13
HOYTEMA, Eatske Pietersdr. 
 11 apr 1842Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20526
14
JOUSTRA, Wieberen Sjirksz. 
 11 apr 1843Easterein Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6404
15
WALSMA, Thys Metskesz. 
 11 apr 1843Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10552
16
POSTMA, Sytske Kornelisdr. 
 11 apr 1844Twyzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11684
17
HOSPES, Roel Eeltjesz. 
 11 apr 1851Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8079
18
POST, Levenloos Kind 
 11 apr 1855Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10543
19
VAN DER MEER, Gabe Aukesz. 
 11 apr 1858Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2254
20
HOEN, Luite Harmensz. 
 11 apr 1866Gersloot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11934
21
VAN DER MEULEN, Weltje Tjerksdr. 
 11 apr 1866Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13582
22
RIJPSTRA, Sjouke Ruurdsz. 
 11 apr 1868Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6356
23
BERGSMA, Harmen Ruurdsz. 
 11 apr 1869Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I302
24
KOLDIJK, Levenloos Kind 
 11 apr 1870Easterein Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20046
25
WARTENA, Tjeerd Wybrensz. 
 11 apr 1870Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4545
26
NAUTA, Wybren Wattesz. 
 11 apr 1873Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10276
27
DE WAL, Ybeltje Jansdr. 
 11 apr 1874Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8551
28
WARTENA, Wybren Cornelisz. 
 11 apr 1886Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4598
29
STEENBEEK, Baukje Rommertsdr. 
 11 apr 1888Akmaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7580
30
KATTEMOLLE, Jogchum Johansz. 
 11 apr 1892Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7997
31
VAN DER SCHAAF, Gerrit Klasesz. 
 11 apr 1899Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2856
32
WEVER, Lammert Geertsz. 
 11 apr 1901Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4708
33
LANDSTRA, Minke Jansdr. 
 11 apr 1905Wiuwert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2032
34
SYTEMA, Grytteke Limkje Hermansdr. 
 11 apr 1987Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3341

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
VAN WARNERS, Rienk Heinzesz. 
 11 apr 1802Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3844

Overleden

Treffers 1 t/m 25 van 25

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
TJEERDSZ., Sybren 
 11 apr 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19015
2
DE BOER, Wytze Abesz. 
 11 apr 1822Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9314
3
DE BOER, Wytze Abesz. 
 11 apr 1822Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19669
4
MAURITS, Sytze Hayesz. 
 11 apr 1824Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1391
5
INIA, Gerrit Fokkesz. 
 11 apr 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7382
6
VAN DER HEIDE, Halbe Tjeerdsz. 
 11 apr 1846Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16532
7
DORHOUT, Trijntje Ypesdr. 
 11 apr 1852Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15808
8
FOKSTRA, Willemke Gerkesdr. 
 11 apr 1854Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14081
9
POST, Levenloos Kind 
 11 apr 1855Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10543
10
BREEUWSMA, Tjitske Jentjesdr. 
 11 apr 1860Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8836
11
WARTENA, Sytske Herresdr. 
 11 apr 1863Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4536
12
KOLDIJK, Levenloos Kind 
 11 apr 1870Easterein Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20046
13
VAN DER MEER, Antje Andriesdr. 
 11 apr 1870Terherne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2194
14
DE JONG, Hans Ynzesz. 
 11 apr 1871Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1689
15
WILBERS, Riemke Wybesdr. 
 11 apr 1871Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17936
16
TEYEMA, Feikje Popkesdr. 
 11 apr 1874Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18518
17
VAN DER VEEN, Eelkje Dirksdr. 
 11 apr 1883Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3841
18
BROEKEMA, Sijke Jacobsdr. 
 11 apr 1885Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15839
19
KOOISTRA, Trijntje Teyesdr. 
 11 apr 1890Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16634
20
ATEMA, Hendrik Tjibbesz. 
 11 apr 1893Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12708
21
VAN DER MEULEN, Neeltje Danielsdr. 
 11 apr 1893Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11514
22
VAN DER MEER, Pieter Lolkesz. 
 11 apr 1918Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7984
23
DE BOER, Fokke Siemensz. 
 11 apr 1929Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6826
24
SIEKMANS, Roelf 
 11 apr 1939Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2952
25
SYTEMA, Tiete Sybesdr. 
 11 apr 1975Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3638

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
ROOSING, Alid Willemsdr. 
 11 apr 1792Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17428

Getrouwd

Treffers 1 t/m 16 van 16

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
ATSESZ., Sjoerd 
JACOBSDR., Asch 
 11 apr 1658Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19052
I19053
2
DE BOER, Gooitzen Halbesz. 
JELKESDR., Grietje 
 11 apr 1762Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20016
I5266
3
JANSZ., Lubbert 
BERGSMA, Hiltje Binnesdr. 
 11 apr 1779Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18932
I18931
4
YSSELSTEIN, Sjerp Siercksz. 
WARTENA, Antje Wybrensdr. 
 11 apr 1779Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1574
I4106
5
DE HAAN, Wybe Willemsz. 
DE GROOT, Klaaske Jansdr. 
 11 apr 1814Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14109
I1182
6
KOOISTRA, Rienk Folkertsz. 
BOONSTRA, Antje Kornelisdr. 
 11 apr 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14046
I14049
7
VELTMAN, Fekke Rintjesz. 
TUINIER., Johanna Wytzesdr. 
 11 apr 1830Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8571
I18049
8
DE HEER, Bauke Jelkesz. 
DE KOE, Wietske Hylkesdr. 
 11 apr 1839Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16686
I16694
9
INIA, Jakobus Fokkesz. 
SIPKEMA, Tjitske Cornelisdr. 
 11 apr 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7364
I7508
10
INIA, Sybe Fokkesz. 
SIPKEMA, Sieuwke Cornelisdr. 
 11 apr 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7482
I7509
11
DE JONG, Ynze Hansesz. 
BINDINGA, Antje Jeepsdr. 
 11 apr 1847Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17436
I17485
12
JONKER, Wytze Lyklesz. 
SYTSEMA, Setske Thysdr. 
 11 apr 1863Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20741
I20735
13
VIERSTRA, Jakob Meintesz. 
LYKLEMA, Janke Baukesdr. 
 11 apr 1872Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8055
I13210
14
VAN DER WAL, Tjalling Minnesz. 
BEISEIDT, Trijntje Hendriksdr. 
 11 apr 1885Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8334
I8340
15
DE GROOT, Rykele Annesz. 
RINGNALDA, Jiskje Martensdr. 
 11 apr 1901Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13241
I13237
16
WILLINK, Abraham Jan Jansz. 
BOUMA, Titia Christina Gerbensdr. 
 11 apr 1921Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18417
I18412