Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 42 van 42

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
WYBENGA, Gerben Wybesz. 
 29 Sept 1765Jorwert Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10729
2
BRUINSMA, Tjeerd Jeensz. 
 29 Sept 1768Lippenhuizen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16409
3
LIENESCH, Marijke Christina Berendsdr. 
 29 sep 1784St. Johannesga Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2079
4
DIJKSTRA, Baukje Wiegersdr. 
 29 Sept 1788Wergea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15654
5
VEENEMA, Wypkje Uiltjesdr. 
 29 Sept 1791Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6494
6
BOUMA, Yttje Bottesdr. 
 29 Sept. 1795Elahuizen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17462
7
DUPON, Anna Johan Christiaansdr. 
 29 Sept 1808Heerenveen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11202
8
HELFRICH, Imkje Jacobsdr. 
 29 Sept 1812Bolsward Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20889
9
POSTMA, Atze Jacobsz. 
 29 Sept 1814Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20309
10
DE VRIES, Corneliske Durksdr. 
 29 Sept 1816Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13879
11
DE WAL, Ybeltje Willemsdr. 
 29 Sept 1821Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8655
12
SCHIEVING, Metsje Harmensdr. 
 29 Sept 1824Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9984
13
BIJLSMA, Jetze Tjittesz. 
 29 Sept 1831Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14856
14
HOENEVELD, Gerben Annesz. 
 29 Sept 1832Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20290
15
SYTEMA, Froukje Jellesdr. 
 29 sep 1838Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3318
16
WINKLER, Janke Douwesdr. 
 29 sep 1840Jowerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4818
17
DEELSTRA, Wikje Ruurdsdr. 
 29 Sept 1842Tytsjerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11572
18
LOONSTRA, Levenloos Kind 
 29 Sept 1843Kooten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11675
19
DE JONG, Roelofke Wytzesdr. 
 29 Sept 1848Boornbergum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12528
20
ENGELSMA, Teade Ritskesz. 
 29 Sept 1857Aldeboarn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10788
21
HAITES, Baukje Binnertsdr. 
 29 Sept 1865Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12494
22
BOUMA, Elizabeth Nammensdr. 
 29 Sept. 1869Sneek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17944
23
ANDRINGA, Marten Tjerksz. 
 29 sep 1873Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I103
24
RIEDSTRA, Levenloos Kind 
 29 Sept 1873Hurdegaryp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11757
25
ZIJLSTRA, Lokke Binnertsdr. 
 29 Sept 1874Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12617
26
TIBBESMA, Aafke Pietersdr. 
 29 Sept 1876Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14601
27
KAMSTRA, Lammert Gerbensz. 
 29 Sept 1881Koudum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9242
28
DIJKSTRA, Johannes Jansz. 
 29 sep 1884Haulerwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I899
29
WIERDSMA, Dieuwke Johannesdr. 
 29 Sept 1885Dronrijp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11062
30
BOUMA, Murk Sipkesz. 
 29 Sept. 1886Heeg Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17946
31
STELLINGWERFF, Bontje Sybesdr. 
 29 Sept 1886Lemmer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6866
32
DRAAISMA, Sjoukje Hillesdr. 
 29 Sept 1887Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19809
33
KOOISTRA, Teye Gossesz. 
 29 Sept 1889Huizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8164
34
DE BOER, Siebrigje Jetzesdr. 
 29 Sept 1892Oranjewoud Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8120
35
NICOLAI, Jitske Lieuwesdr. 
 29 Sept 1893Drogeham Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16837
36
LEISTRA, Tjeerd Jansz. 
 29 Sept 1903Opeinde Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2061
37
VAN DER MEULEN, Douwe Douwesz. 
 29 Sept 1908Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8355
38
VAN DER MEULEN, Jacobus Hendrikus Albertsz. 
 29 sep 1931Huizum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2422
39
SYTEMA, Janke Pietersdr. 
 29 sep 1935Wergea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3401
40
BERGSMA, Grace Mary Douwesdr. 
 29 sep 1957Edmonton Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I339
41
BADLAND, Natasha 
 29 sep 1976 I5937
42
SYTEMA, Sjoerd Klasesz. 
 29 Sept. 1994Almere Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3580

Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
LIENESCH, Marijke Christina Berendsdr. 
 29 sep 1784Joure Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2079
2
DE GRAAF, Sjoukje Feddesdr. 
 29 sept 1792Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1573
3
BOUMA, Jeltje Bottesdr. 
 29 Sept. 1799Koudum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17463
4
DE JONG, Jelle Sipkesz. 
 29 Sept 1799Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8382

Overleden

Treffers 1 t/m 17 van 17

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
OOSTERBAAN, Tjitske Fongersdr. 
 29 sep 1807Akkrum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2540
2
HILLEMA, Sipke Hillesz. 
 29 Sept 1815Aldeboarn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18067
3
HILLEMA, Trijntje Sipkesdr. 
 29 Sept 1815Aldeboarn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18074
4
VAN DER MEULEN, Bontje Jansdr. 
 29 Sept 1827Hurdegaryp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9017
5
WARDEGA, Klaaske Nammensdr. 
 29 sep 1833Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4050
6
LOONSTRA, Levenloos Kind 
 29 Sept 1843Kooten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11675
7
WESTRA, Reinder Pietersz. 
 29 Sept 1845Ylst Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7837
8
ANDRINGA, Andries Libertusz. 
 29 Sept 1859Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12052
9
ZANTEMA, Gerrit Abesz. 
 29 Sept 1871Nes Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14199
10
RIEDSTRA, Levenloos Kind 
 29 Sept 1873Hurdegaryp Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11757
11
LYZINGA, Gerrit Annesz. 
 29 Sept 1897Rinsumageest Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2153
12
BANGMA, Pieter Klasesz. 
 29 Sept 1898Witmarsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17924
13
ROLLEMA, Hylke Durksz. 
 29 Sept 1925Sneek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2808
14
SYTEMA, Jisk Hiddesz. 
 29 sep 1952Sneek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3453
15
SMIT, Gerritje Willemsdr. 
 29 sept 1957Deventer Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3068
16
SYTEMA, Akke Jellesdr. 
 29 sep 1970Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3211
17
MONDERMAN, Dirkje Hermanusdr. 
 29 sep 1991Emmeloord Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2473

Getrouwd

Treffers 1 t/m 9 van 9

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
WYBENGA, Wybe Gerbensz. 
WYNSENSDR., Eeke 
 29 Sept 1761Bears Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10725
I10726
2
SEVENSTER, Sybe Jansz. 
OSINGA, Ymkje Jansdr. 
 29 Sept 1799Stiens Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15926
I15927
3
SPANDAW, Bote Sibbelesz. 
DE BOER, Trijntje Jacobsdr. 
 29 Sept 1813Schoterland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13530
I14061
4
INIA, Jacobus Hermanusz. 
VEENSTRA, Antje Klazesdr. 
 29 Sept 1816Tytsjerkstradeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7146
I7150
5
PORTE, Jan Simonsz. 
ALLEENSMA, Jantje Gerritsdr. 
 29 Sept 1825Leeuwarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18599
I18600
6
ALTA, Jacobus Dirksz. 
DIJKSTRA, Agnieta Lolkesdr. 
 29 Sept 1831Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7500
I7501
7
VAN DEN BOSCH, Wiebe Jannesz. 
EINTJE, Janke Roelsdr. 
 29 Sept 1831Opsterland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13527
I13543
8
WALSTRA, Tussijn Klazesz. 
BOONSTRA, Baukje Uiltjesdr. 
 29 Sept 1892Idaarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15695
I15680
9
MEYER, Tjalling 
WARTENA, Sjoerdtje Douwesdr. 
 29 sep 1945Leeuwarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2451
I4524