Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
TJEBBESDR., Aaltje 
 21 sep 1718Ouwsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4952
2
POSTHUMUS, Gerben Hinnesz. 
 21 sept. 1756Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1726
3
HOEDEMAKER, Maria Geertruid Hendriksdr. 
 21 Sept. 1766Enschede Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18457
4
WIJMA, Grietje Herresdr. 
 21 Sept 1772Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14246
5
TEYESDR., Akke 
 21 Sept 1775Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18788
6
OZINGA, Harmke Symensdr. 
 21 sep 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2569
7
FEYKESDR., Minke 
 21 sept. 1797Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6021
8
VAN DER WOUDE, Akke Sybesdr. 
 21 Sept 1797Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11097
9
VAN DER WOUDE, Akke Sybesdr. 
 21 Sept 1797Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12094
10
VAN TERWISCHA, Mettje Klazesdr. 
 21 sep 1818Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3772
11
VAN DER WAL, Aaltje Jellesdr. 
 21 Sept. 1821Sumar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6172
12
HOEKSTRA, Wiemer Hattumsz. 
 21 Sept 1822Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10464
13
ANDRINGA, Jetske Andriesdr. 
 21 Sept 1825Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9504
14
JETZES, Jacobus Jansz. 
 21 Sept 1826Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7738
15
VAN DER POL, Freerkjen Freerksdr. 
 21 sept. 1826Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5985
16
SNOEK, Sipke Douwesz. 
 21 Sept 1828Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14089
17
PEEKEMA, Goslik Mindertsz. 
 21 Sept 1832Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11353
18
VAN DER WAL, Janke Jellesdr. 
 21 Sept 1834Sumar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10686
19
DIJKSTRA, Jacob Martensz. 
 21 Sept 1836Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7092
20
SYTSEMA, Martinus Thysz. 
 21 Sept 1837Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20737
21
ROODBERGEN, Yttje Doekesdr. 
 21 Sept 1840Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9557
22
VAN DER MEULEN, Neeltje Danielsdr. 
 21 Sept 1843Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11514
23
BRANDSMA, Femke Hommesdr. 
 21 Sept 1845Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10072
24
HUISMAN, Reitse Sybrensz. 
 21 Sept 1845Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19453
25
SOETEN, Trijntje Klasesdr. 
 21 Sept 1847Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17157
26
WESTERTERP, Klaas Uiltjesz. 
 21 Sept 1847Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8842
27
DE HEER, Jelke Baukesz. 
 21 Sept 1849Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7977
28
VAN DER MEER, Hette Jentjesz. 
 21 sept. 1849Goanjegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I620
29
VAN DER MEER, Hette Jentjesz. 
 21 Sept 1849Goanjegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18607
30
VAN DER KRIEKE, Sjoukje Kornelisdr. 
 21 sept. 1854Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I650
31
VAN DER KRIEKE, Sjoukje Kornelisdr. 
 21 Sept 1854Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18608
32
VAN STRALEN, Anne Jansz. 
 21 Sept 1855Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20278
33
VAN STRALEN, Anne Jansz. 
 21 Sept 1855Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21233
34
NIJDAM, Herre Hoytesz. 
 21 Sept 1860Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20782
35
VLIEGER, Sjoerdtje Keimpesdr. 
 21 Sept 1866Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10444
36
BOONSTRA, Johannes Pietersz. 
 21 Sept 1869Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18566
37
WIERSMA, Hille Krijnsz. 
 21 Sept 1874Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10386
38
HOEKSTRA, Jeltje Hendriksdr. 
 21 Sept 1876Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7283
39
VAN DER BIJL, Jetze Pietersz. 
 21 Sept 1879Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20249
40
VENEMA, Antje Hendriksdr. 
 21 Sept 1886Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13958
41
BOUMA, Nammen Gerbensz. 
 21 Sept. 1889Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18411
42
VAN DER MEER, Tetje Folkertsdr. 
 21 sep 1891Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2337
43
BOOMGAARDT, Rein Jansz. 
 21 sep 1912Zuidwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I619
44
WARTENA, Robert Andreesz. 
 21 sep 1938Great Falls USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4440
45
WARTENA, Nel Catharine Johannesdr. 
 21 sep 1957London Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4387

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
WOUDA, Oene Klasesz. 
 21 Sept. 1800Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18120

Overleden

Treffers 1 t/m 13 van 13

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
TEYESDR., Loltje 
 21 Sept. 1772Witveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2300
2
VAN DER MEULEN, Klaas Bouwesz. 
 21 Sept 1818Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11540
3
REIDINGA, Johannes Wiglesz. 
 21 Sept 1822Goanjehuzen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5995
4
LYCKLAMA a NIJEHOLT, Ayzo 
 21 Sept 1824Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10218
5
JOHANNESDR., Sytske 
 21 sep 1848Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5734
6
VAN DER MEULEN, Kerst Bouwesz. 
 21 Sept 1850Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17045
7
HOEKSTRA, Wytske Hinnesdr. 
 21 Sept 1859Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1446
8
JAARSMA, Klaas Freerksz. 
 21 Sept 1870Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12363
9
EPEMA, Jogchum Rinzesz. 
 21 Sept 1875Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13421
10
SYTEMA, Teatse Tjeerdsz. 
 21 sep 1885Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3635
11
MULDER, Gelske Gerritsdr. 
 21 Sept 1901Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9107
12
VAN DER WOUDE, Tjerkje Tjerksdr. 
 21 sep 1925Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4844
13
DE BOER, Jacob Jetzesz. 
 21 Sept 1992Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17147

Getrouwd

Treffers 1 t/m 5 van 5

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
MELLESZ., Wouter 
BAUKESDR., Trijntje 
 21 Sept 1694Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15515
I15517
2
DE VRIES, Dedde Siebesz. 
POEPJES, Martje Hendriksdr. 
 21 Sept 1834Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20963
I20964
3
BRUINSMA, Arend Sybrensz. 
DE JONG, Harmke Femmesdr. 
 21 Sept 1887Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7068
I7069
4
WARTENA, Herre Ruurdsz. 
SMIT, Marina Thea 
 21 sep 1962Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4249
I3077
5
BENEDICTUS, Benedictus Doedesz 
SYTEMA, Rinske Tjeerdsdr. 
 21 sep 1973Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I222
I3552