Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 29 van 29

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
LYKLES, Goslik Lyklesz. 
 19 Sept 1746Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I239
2
HALBERTSMA, Tettje Joostesdr. 
 19 sep 1750Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1273
3
WYBENGA, Pieter Wybesz. 
 19 Sept 1773Jorwert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4784
4
HALBESDR., Geertje 
 19 Sept 1777Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8223
5
VLIEG, Klaas Pietersz. 
 19 Sept 1803Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20907
6
SYTEMA, Ruurd Jiskesz. 
 19 sep 1811Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3562
7
WESTERTERP, Uiltje Tjerksz. 
 19 Sept 1814Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8837
8
ATEMA, Roelof Atesz. 
 19 Sept 1819Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9563
9
KOLDIJK, Tjeerd Tabesz. 
 19 Sept 1823Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20137
10
LOONSTRA, Jouke Rinzes 
 19 Sept 1824Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14786
11
HOEKSTRA, Pieter Jacobsz. 
 19 Sept 1832Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7428
12
LINTING, Levenloos Kind 
 19 Sept 1834Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9000
13
OOSTERWAL, Sjoerd Tjerksz. 
 19 sep 1840Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2550
14
UILKEMA, Kornelis Sybrensz. 
 19 Sept 1850Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9463
15
WESTRA, Andries Pietersz. 
 19 Sept 1852Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7692
16
ZUIDEMA, Durkje Albertusdr. 
 19 Sept 1852Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12692
17
HOEKSTRA, Marijke Klazesdr. 
 19 sep 1858Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1432
18
DE VRIES, Gerben Gerbensz. 
 19 Sept 1859Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19750
19
DORHOUT, Jelle Dirksz. 
 19 Sept 1863Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14647
20
JAARSMA, Klaas Freerksz. 
 19 Sept 1870Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12363
21
WIJMA, Trientje Oedsdr. 
 19 sep 1877Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4803
22
DOKTER, Sientje Feykesdr. 
 19 Sept 1880Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12848
23
ZIJLSTRA, Klaas Binnertsz. 
 19 Sept 1881Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12629
24
WESTRA, Jacoba Edzesdr. 
 19 Sept 1882Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7225
25
INIA, Gerrit Sjoukesz. 
 19 Sept 1888Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
26
DE GROOT, Reinder Arjensz. 
 19 sep 1890Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1193
27
WARTENA, Gerben Joukesz. 
 19 sep 1904Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4222
28
VAN DIJK, Eelkje Wopkesdr. 
 19 sep 1936Oude Leie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I864
29
WARTENA, Hendrik Jansz. 
 19 sep 1953Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4240

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
DE JONG, Sjoerdtje Sipkesdr. 
 19 Sept 1802Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8376

Overleden

Treffers 1 t/m 11 van 11

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
SIPMA, Johannes Pietersz. 
 19 Sept 1817Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7462
2
DIJKSTRA, Jeltje Wiegersdr. 
 19 Sept 1822Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15655
3
DE BOER, Tjitze Jacobsz. 
 19 sep 1826Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I571
4
LINTING, Levenloos Kind 
 19 sept 1834Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9000
5
KEESTRA, Ritske Ypesz. 
 19 sep 1842Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1820
6
KINGMA, Aaltje Epkesdr. 
 19 Sept 1846Aldtsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19031
7
JONKMAN, Fedde Hendriksz. 
 19 Sept 1851Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8059
8
SEVENSMA, Sjoerdje Brantsdr. 
 19 sept 1886Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17922
9
BERGSMA, Thomas Wiebrensz. 
 19 sep 1887Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I418
10
WEVER, Janke Geertsdr. 
 19 sep 1905Zwolle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4704
11
DE VRIES, Hiltje 
 19 Sept 2002Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340

Getrouwd

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
LANDMAN, Jolle Wybrensz. 
WISPELWEY, Meintje Meinesdr. 
 19 Sept 1816Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17788
I17789
2
DORHOUT, Fokke Gjaltsz. 
SIKKEMA, Geertje Jansdr. 
 19 Sept 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15708
I15773
3
HOEKSTRA, Abraham Keimpesz. 
PRANGER, Jitske Ulbesdr. 
 19 Sept 1866Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15718
I15721
4
VAN DER VEEN, Jan Jacobsz. 
TILSTRA, Trijntje Simmesdr. 
 19 Sept 1874Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20606
I2659