Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 35 van 35

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
JELKESZ., Binne 
 19 nov 1705Selmien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18886
2
ROMKESDR., Oedske 
 19 nov 1730Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19136
3
EVERTSDR., Pietje 
 19 nov 1741Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19187
4
SIPKESDR., Trijntje 
 19 nov 1768Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19584
5
JAARSMA, Lipkje Wybrensdr. 
 19 nov 1785Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6387
6
VAN DER VEEN, Gerrit Herresz. 
 19 nov 1788Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21265
7
WOUDA, Hans Klasesz. 
 19 nov 1794Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18119
8
DE VRIES, Easge Ypesz. 
 19 nov 1815Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15641
9
HALBERTSMA, Petrus Joostesz. 
 19 nov 1817Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12502
10
DIJKSTRA, Otte Pietersz. 
 19 nov 1818Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19789
11
SMEDING, Baukje Durksdr. 
 19 nov 1821Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11892
12
DROST, Oege Harmensz. 
 19 nov 1822Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479
13
VISSER, Teatze Harmensz. 
 19 nov 1830Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16706
14
JONKER, Trintje Arjensdr. 
 19 nov 1832Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9778
15
SYTEMA, Jacob Jellesz. 
 19 nov 1835Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3385
16
SJOLLEMA, Neeltje Piersdr. 
 19 nov 1836Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6768
17
DE WAL, Akke Klazesdr. 
 19 nov 1839Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4019
18
JORNA, Klaaske Pietersdr. 
 19 nov 1839Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6351
19
VISSER, Trijntje Jellesdr. 
 19 nov 1846Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7043
20
GOINGA, Jannigje Hendriksdr. 
 19 nov 1849Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18403
21
INIA, Sijmen Jochumsz. 
 19 nov 1859Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7213
22
ANDRINGA, Jetske Sytzesdr. 
 19 nov 1863Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12273
23
KINGMA, Saakje Jansdr. 
 19 nov 1869Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19975
24
VAN DER VEEN, Klaas Gerritsz. 
 19 nov 1869Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16386
25
CATS, Repke Reindersz. 
 19 nov 1881Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20315
26
ANDRINGA, Bartele Andriesz. 
 19 nov 1882Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11433
27
VISSER, Lydia Jansdr. 
 19 nov 1883Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10565
28
DE GROOT, Aaltje Gossesdr. 
 19 nov 1887Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9803
29
BOONSTRA, Minke Pietersdr. 
 19 nov 1888Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17886
30
BOONSTRA, Uiltje Pietersz. 
 19 nov 1888Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9616
31
PRINS, Rein Pietersz. 
 19 nov 1893Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I228
32
WEVER, Ruurd Geertsz. 
 19 nov 1899Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5656
33
STELLINGWERFF, Johannes Jansz. 
 19 nov 1910Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7015
34
TERPSTRA, Froukje 
 19 nov 1916Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3759
35
VAN DER MEER, Akke Gabesdr. 
 19 nov 1959Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2183

Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
LENSESZ., Lammert 
 19 nov 1688Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5478
2
HIEMSTRA, Sjouke Hoekesz. 
 19 nov 1769Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16922
3
TUINIER., Johanna Wytzesdr. 
 19 nov 1801Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18049
4
VAN DER MEULEN, Nollius Hajonides Pietersz. 
 19 nov 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats !204

Overleden

Treffers 1 t/m 21 van 21

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
KOOI, Popke Thomasz. 
 19 nov 1816Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4024
2
HANIA, Trijntje Pietersdr. 
 19 nov 1829Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21110
3
BIJLSMA, Thys Johannesz. 
 19 nov 1834Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19466
4
ADAMSE, Akke Adamsdr. 
 19 nov 1840Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4971
5
ADAMSE, Akke Adamsdr. 
 19 nov 1840Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8419
6
BOUMA, Janke Jellesdr. 
 19 nov 1841Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I698
7
BIJLSMA, Jelle Sytzesz. 
 19 nov 1857Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6519
8
BOSMA, Wiebrig Jansdr. 
 19 nov 1866Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17600
9
DIJKSTRA, Tjitske Baukesdr. 
 19 nov 1866Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11386
10
KINGMA, Tjomme Jansz. 
 19 nov 1867Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12088
11
NIJDAM, Gerben Ruurdsz. 
 19 nov 1869Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13272
12
DEELSTRA, Janke Tjeerdsdr. 
 19 nov 1870Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6076
13
VAN DER MEER, Sybren Aukesz. 
 19 nov 1876Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2333
14
VAN DER MEULEN, Tjeerd Douwesz. 
 19 nov 1886Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13825
15
VAN DER SCHAAF, Alef Ottesz. 
 19 nov 1888Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8615
16
INIA, Elisabeth Jacobusdr. 
 19 nov 1890Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7234
17
ALBERDA, Grietje Gerritsdr. 
 19 nov 1915Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17709
18
KRUIT, Pieter Geertsz. 
 19 nov 1919Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7616
19
LUKKIEN, Kornelis Mattheus Popkesz. 
 19 nov 1954Emmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16572
20
STELLINGWERFF, Antje Hinnesdr. 
 19 nov 2002Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6009
21
INIA, Tjeerd Jochemsz. 
 19 nov 2014Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11492

Getrouwd

Treffers 1 t/m 12 van 12

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
WOUDA, Klaas Nolkesz. 
DE JONG, Fryke Romkesdr. 
 19 nov 1786Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18114
I18115
2
VAN DIJK, Abraham Thyssesz. 
VAN DER MEULEN, Ruurdtje Douwesr. 
 19 nov 1825Raerderhim Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13757
I13669
3
HAZENBERG, Gerben Wiebesz. 
HOEKSTRA, Sietske Oegesdr. 
 19 nov 1832Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7484
I7481
4
LOONSTRA, Hendrik Gooitsensz. 
VAN DER HEIDE, Jantje Halbesdr. 
 19 nov 1836Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2112
I1337
5
HYLKEMA, Hylke Bjintzesz. 
VAN TERWISCHA, Mettje Klazesdr. 
 19 nov 1841Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1546
I3772
6
STOK, Eeuwe Hendriksz. 
HOEKSMA, Maaike Bouwesdr. 
 19 nov 1873Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8520
I8521
7
ZIJLSTRA, Binnert Heertsz. 
BOUMA, Antje Tjalkesdr. 
 19 nov 1873Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12420
I12626
8
WESTRA, Edze Egbertsz. 
INIA, Antje Jochumsdr. 
 19 nov 1874Tytsjerkstradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7216
I7210
9
ADEMA, Roelof Abesz. 
DE WAL, Baukje Klazesdr. 
 19 nov 1885Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13508
I8626
10
DE VRIES, Jan Jacobsz. 
SYTEMA, Akke Jacobsdr. 
 19 nov 1885Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3978
I3204
11
POEPJES, Ids Jacobsz. 
VAN DER MEULEN, Wimke Douwesdr. 
 19 nov 1908Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13841
I13823
12
SYTEMA, Jan Jouke Ypesz. 
DE BOER, Johanna Jetsesdr. 
 19 nov 1999Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3397
I5945