Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
MARTENSZ., Botte 
 20 jan 1619Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18278
2
RINZESDR., Trijntje 
 20 jan 1754Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18096
3
DE VRIES, Jan Steffensz. 
 20 jan 1783Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7148
4
WYNSMA, Tjeerd Harkesz. 
 20 jan 1786Twyzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3083
5
DIJKSTRA, Martha Klazesdr. 
 20 jan 1790Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11466
6
HOEKSTRA, Sijke Kornelisdr. 
 20 jan 1793Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12023
7
KINGMA, Sijke Kornelisdr. 
 20 jan 1793Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12014
8
KAMSMA, Pietje Nannesdr. 
 20 jan 1796Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8028
9
SYTSMA, Ybeltje Nammensdr. 
 20 jan 1797Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3726
10
SYTEMA, Ype Jiskesz. 
 20 jan 1801Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3697
11
RINGNALDA, Geertje Bouwesdr. 
 20 jan 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2783
12
BEINTEMA, Fopke Allesdr. 
 20 jan 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13393
13
INIA, Gerrit Fokkesz. 
 20 jan 1817Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7382
14
VAN DER PLOEG, Pieter Sipke Johannesz. 
 20 jan 1818Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9928
15
VAN DER PLOEG, Pieter Sipke Johannesz. 
 20 jan 1818Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12872
16
LOONSTRA, Gauke Annes 
 20 jan 1819Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14788
17
VAN DER WAL, Janke Jansdr. 
 20 jan 1820Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10658
18
BERGSMA, Foppe Klazesz. 
 20 jan 1826Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I277
19
KEULEN, Jan Jelgersz. 
 20 jan 1830Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19882
20
DE BOER, Jelkjen Annesdr. 
 20 jan 1833Tzumarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8041
21
PORTE, Gerrit Jansz. 
 20 jan 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18597
22
PORTE, Gerrit Jansz. 
 20 jan 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18598
23
JONKER, Rein Arjensz. 
 20 jan 1835Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9776
24
VAN DER GOOT, Tjalling Jochumsz. 
 20 jan 1837Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10398
25
JANSMA, Sakele Jansz. 
 20 jan 1846Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8639
26
BLOEMBERG, Attje Albertsdr. 
 20 jan 1848Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18534
27
DE GROOT, Willemke Ritskesdr. 
 20 jan 1855Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10169
28
BOUMA, Johannes Nammensz. 
 20 jan 1858Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18108
29
VAN DER SCHAAF, Sytze Durksz. 
 20 jan 1859Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6478
30
DIJKSTRA, Bauke Kornelisz. 
 20 jan 1861Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8861
31
ZUIDEMA, Wieger Justusz. 
 20 jan 1861Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12688
32
VISSER, Gerrit Dirksz. 
 20 jan 1864Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10558
33
WIERSMA, Dieuwke Klasesdr. 
 20 jan 1867Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4731
34
VAN DER BIJL, Catrinus Syboltsz. 
 20 jan 1875Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20216
35
VAN DER VEEN, Herre Durksz. 
 20 jan 1875Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21261
36
REINSMA, Tjitte Riemersz. 
 20 jan 1888Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7811
37
LOOYENGA, Jan Johannesz. 
 20 jan 1889Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6803
38
BOUMA, Libertus Tjalkesz. 
 20 jan 1892Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12610
39
STELLINGWERFF, Lisbet Rika Broersdr. 
 20 jan 1893Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7079
40
REITSMA, Tjeerd Aizesz. 
 20 jan 1901Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6084
41
OOST, Johannes Libbesz. 
 20 jan 1907Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18730
42
STELLINGWERFF, Grietje Jansdr. 
 20 jan 1907Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6892
43
BERGSMA, Gepke Ulbesdr. 
 20 jan 1916Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I284
44
YESTRA, Herman Jogchumsz. 
 20 jan 1930Hilversum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4871
45
WARTENA, Akke Cornelisdr. 
 20 jan 1961Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4074

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
BOUMA, Botte Jelgersz. 
 20 jan 1765Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17447
2
HOEKSTRA, Lezijntje Kornelisdr. 
 20 jan 1771Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7987

Overleden

Treffers 1 t/m 27 van 27

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
JANSZ., Haye 
 20 jan 1809Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18889
2
VAN DER MEER, Bouke Douwesz. 
 20 jan 1809Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11964
3
HALBESZ., Lieuwe 
 20 jan 1828Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8221
4
VAN DER MADE, Bauke Ruurdsz. 
 20 jan 1835Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2158
5
HALBERTSMA, Romkjen Joostesdr. 
 20 jan 1840Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1272
6
BOUMA, Jelger Douwesz. 
 20 jan 1841Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14123
7
GREBEN, Trijntje Sjoerdsdr. 
 20 jan 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15657
8
VAN DER VEEN, Dirk Rykelesz. 
 20 jan 1848Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3839
9
FOKKEMA, Trijntje Fokkesdr. 
 20 jan 1850Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9408
10
RIDDERSMA, Aldert Sipkesz. 
 20 jan 1850Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20560
11
HOITINGA, Sjoerd Durksz. 
 20 jan 1858Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16227
12
BOOM, Berend Jansz. 
 20 jan 1860Jowerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8457
13
STELLINGWERFF, Tettje Broersdr. 
 20 jan 1872Harderwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6934
14
SIKKEMA, Geertje Jansdr. 
 20 jan 1877Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15773
15
DU HOUX, Lochnaar Feykesz. 
 20 jan 1878Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18591
16
ZUIDEMA, Jochum Justusz. 
 20 jan 1884Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12682
17
TERPSTRA, Thomas Klazesz. 
 20 jan 1892Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12965
18
DRIJVER, Hieke Sipkesdr. 
 20 jan 1894Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18101
19
STEENSMA, Rijken Jacobsdr. 
 20 jan 1895Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3138
20
POLAK, Lambertus Kornelisz. 
 20 jan 1910Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7608
21
SIPKEMA, Mient Cornelisz. 
 20 jan 1913Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7521
22
DE BOER, Rinskje Wieberensdr. 
 20 jan 1915Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6445
23
BOONSTRA, Atje Repkesdr. 
 20 jan 1919Feanwalden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I625
24
VAN DER VEEN, Feikje Minzesdr. 
 20 jan 1922Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I 5069
25
JAGER, Obe Lammertsz. 
 20 jan 1930Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17980
26
JOUSTRA, Gerrit Sjirksz. 
 20 jan 1942 I16448
27
WESTERHUIS, Antje Piersdr. 
 20 jan 1966Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4683

Getrouwd

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
KLAVER, Jan Jansz. 
JANSDR., Sieuwke 
 20 jan 1760Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8830
I8831
2
BRAAK, Hille Oegesz. 
RINZESDR., Tijmentje 
 20 jan 1799Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6106
I6107
3
FOKSTRA, Sibbert Gerkesz. 
VAN DER MEER, Willemke Tjeerdsdr. 
 20 jan 1813Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13540
I13541
4
NICOLAI, Wopke Mindertsz. 
STAREN, Elisabeth Franciscusdr. 
 20 jan 1838Tytsjerkstradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20546
I20547
5
POLAK, Thijs Kornelisz. 
GERARDS, Margrietha Lambertusdr. 
 20 jan 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7611
I7612
6
HOEKSTRA, Pieter Jacobsz. 
VAN DER HAAK, Aaltje Roelofsdr. 
 20 jan 1855Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7428
I7429

Gescheiden

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gescheiden   Persoon-ID 
1
WARTENA, Sjoerd Johannesz. 
KUIPERS, Gelsje Diderica Durksdr. 
 20 jan 1936Middelburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4514
I2005
2
DIJKSTRA, Johannes Jansz. 
SYTEMA, Jeltje Sytsesdr. 
 20 jan 1944Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I899
I3439