Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 27 van 27

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
MELLESDR., Maaike 
 21 nov 1717Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15512
2
JOHA, Maria Catharina Antoniusdr. 
 21 nov 1753 I1643
3
BOONSTRA, Berber Hyltjesdr. 
 21 nov 1766Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8744
4
SJOLLEMA, Johannes Klazesz. 
 21 nov 1791Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8745
5
DE GROOT, Froukje Kornelisdr. 
 21 nov 1794Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19654
6
DE GROOT, Harmen Kornelisz. 
 21 nov 1799Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10749
7
DE GROOT, Harmen Kornelisz. 
 21 nov 1799Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19650
8
VISSER, Klaas Albertsz. 
 21 nov 1826Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6139
9
DIJKSTRA, Wytze Kornelisz. 
 21 nov 1831Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11446
10
DIJKSTRA, Tjeerd Hendriksz. 
 21 nov 1851Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19589
11
VAN DER MOLEN, Sibbeltje Herresdr. 
 21 nov 1852Herbayum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15119
12
POST, Levenloos Kind 
 21 nov 1853Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10544
13
BOONSTRA, Pietje Repkesdr. 
 21 nov 1855Feanwalden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16888
14
BOUMA, Obbe Nammensz. 
 21 nov 1857Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17584
15
WARTENA, Doede Sjoerdsz. 
 21 nov 1858Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4174
16
PEEKEMA, Geertje Gosliksdr. 
 21 nov 1867Poppenwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20516
17
DE JONG, Fedde Gerritsz. 
 21 nov 1869Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9961
18
DE LEEUW, Tietje Gerritsdr. 
 21 nov 1872Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13604
19
KRUIT, Johanna Pietersdr. 
 21 nov 1875Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7617
20
SYTEMA, Auke Sytsesz. 
 21 nov 1875Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3263
21
WITTEVEEN, Aaltje Hansesdr. 
 21 nov 1878Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13949
22
STELLINGWERFF, Luitzen Douwesz. 
 21 nov 1882Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6883
23
HAAG, Grietje Eeuwesdr. 
 21 nov 1885Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14815
24
BAKKER, Lolke Thomasz. 
 21 nov 1893Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7989
25
JANSEN, Albertus Cornelis 
 21 nov 1929 I1622
26
MEIHUIZEN, Petronella Catharina Hendriksdr. 
 21 nov 1944Den Haag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2377
27
SYTEMA, Marit Anna Durksdr. 
 21 nov 2005Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16693

Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
HOLSTESZ., Halbe 
 21 nov 1738Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1495

Overleden

Treffers 1 t/m 11 van 11

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
BRUINSMA, Jeen Binnesz. 
 21 nov 1829Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14573
2
BOERKE, Trijntje Klazesdr. 
 21 nov 1832Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12383
3
YESTRA, Aafke Pietersdr. 
 21 nov 1838Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16926
4
HAITES, Janke Annesdr. 
 21 nov 1853Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14637
5
POST, Levenloos Kind 
 21 nov 1853Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10544
6
TUINIER, Wytze Geertsz. 
 21 nov 1871Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13043
7
STIENSTRA, Wytske Betzesdr. 
 21 nov 1875Blije Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10714
8
WADMAN, Maaike Jansdr. 
 21 nov 1876Tytsjerkstradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18375
9
SIPMA, Pytje Johannesdr. 
 21 nov 1896Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7466
10
VAN TEYENS, Hiltje Teyesdr. 
 21 nov 1899Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7675
11
BERGSMA, Harmen Ruurdsz. 
 21 nov 1958Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I302

Getrouwd

Treffers 1 t/m 11 van 11

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
PIETERSZ., Wessel 
PYTTERSDR., Yttje 
 21 nov 1773Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12878
I12987
2
HENSTRA, Klaas Douwesz. 
VAN DER HOEK, Ruurdtje Raukesdr. 
 21 nov 1818Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13773
I13770
3
WARTENA, Klaas Wybrensz. 
STIENSTRA, Hinke Martensdr. 
 21 nov 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4328
I3152
4
FEY, Douwe Jurjensz. 
VELSTRA, Aaltje Jochumsdr. 
 21 nov 1835Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16199
I16200
5
ALBADA, Tjietje Baukesz. 
LANGERAAP, Minke Jellesdr. 
 21 nov 1852Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13253
I13258
6
SYTEMA, Jelle Ypesz. 
LOONSTRA, Antje Hendriksdr. 
 21 nov 1872Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3424
I2106
7
RIEDSTRA, Dirk Riemersz. 
DE VRIES, Jisseltje Tabesdr. 
 21 nov 1878Tytsjerkstradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16968
I11760
8
VIERSTRA, Rykele Meintesz. 
VAN DER GAAST, Geeltje Hylkesdr. 
 21 nov 1878Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7333
I13248
9
DOKTER, Jan Feykesz. 
GREBEN, Akke Gerbensdr. 
 21 nov 1901Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12698
I12744
10
BERGSMA, Sjoerd Klazesz. 
HUMALDA, Pietje Klazesdr. 
 21 nov 1914Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I391
I8438
11
WARTENA, Johannes Cornelis Jentjesz. 
BURGER, Antonia Jacoba Hubertsdr. 
 21 nov 1919Winschoten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4303
I805